• 13:16:23 GMT+0000
 • 1 oktobra, 2020

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Poslovni račun

V primeru, da stranko zanima možnost registracije računa za svojo trgovino (lastno podjetje), podjetje
ali drugi tip poslovnega subjekta, mora dokazati ali naložiti dokumente, ki dokazujejo
sledeča dejstva (En dokument lahko naenkrat prikazuje več dejstev):

 • Registrska številka podjetja;
 • Registrirano ime podjetja in poslovno ime (v primeru, da je drugačno kot registrirano ime);
 • Sedež podjetja in poslovni naslov, v primeru, da je drugačen od sedeža podjetja;
 • Direktorji, vodje in drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za sprejemanje odločitev v imenu podjetja;
 • Odločitev podjetja o določitvi predstavnika, ki je pooblaščen, da pridobi dostop do računa;
 • Odločitev podjetja za odprtje računa;
 • Seznam upravičenih lastnikov podjetja, z izjemo javnih družb, ki se nahajajo v evropskem nadzorovanem trgu ali tretjem trgu z enakovrednimi zahtevami za razkritje informacij in transparentnost;
 • Seznam registriranih lastnikov, ki delujejo kot (pooblaščeni) predstavniki lastnikovih podjetij.

Dostaviti morate izvirne različice ali overjene kopije vseh dokumentov, ki dokazujejo zahtevana dejstva.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

 • Izvleček iz Registra družb;
 • Akt o ustanovitvi družbe;
 • Stanja;
 • Družbena pogodba;
 • Obrazec z odločitvijo o določitvi predstavnika, ki je pooblaščen za dostop do računa (Dodatek 1);
 • Obrazec z odločitvijo za odprtje računa (Dodatek št. 2).

V primeru, da registrirani lastnik deluje kot predstavnik (pooblaščeni) za upravičene lastnike, so zahtevani sledeči dokumenti:

 • Kopija sporazuma o zastopanju (sporazum o zaupanju)
 • POI in POR za sledeče osebe:

– Predstavnik, ki je pooblaščen za dostop do računa;
– Upravičeni lastnik;
– Predstavnik lastnika (pooblaščeni).

 

Opozorilo tveganja: Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 58.04% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 58.04% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar.