• 14:45:12 UTC
 • 15 May, 2021

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Pogoji trgovanja

Vrste naročil:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd svojim Strankam nudi sledeče vrste naročil: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Delovni čas trgovanja:

Pregled delovnega časa trgovanja s Forexi, Blagovno borzo in Indeksi lahko najdete tako, da kliknete tukaj. Pregled delovnega časa trgovanja za Delnice lahko najdete tukaj.

Instrumenti:

Celoten seznam razpoložljivih instrumentov za trgovanje poleg osnovnega premoženja in Borze, kjer se s tem premoženjem trguje, je mogoče najti tukaj.

Demo račun

Z Demo računom lahko vadite v obdobju 30 dni. Ko se obdobje 30 dni konča, lahko svoj demo račun posodobite na Račun v živo.

Pogoji in specifikacije trgovanja: 

BCM Begin Capital Markets CY Ltd svojim Strankam nudi sledeče:

 • Lebdeča (tipična)* razlika; morda obstajajo trenutki, kadar pogoji na trgu povzročijo, da se razlika med ponudbo in povpraševanjem razširi ali skrajša izven meja tipičnih razlik

 • Širok razpon instrumentov za trgovanje (Forex, dragocene kovine in pogodbe za razliko v ceni)

 • Trgovanje s standardnimi velikostmi enot

 • Razlike se začnejo pri 3 pipih na EUR/USD

 • Najmanjši začetni polog v višini 250 $ prek bančnega nakazila

 • Vzvod 1:100 za profesionalne stranke**

*Zahteve za kritje za odprtje novih pozicij bodo izračunane na podlagi novega zmanjšanega vzvoda.

** V skladu z  CySEC C168, ki velja od 30. januarja 2017, in v skladu s smernicami, izdanimi v skladu z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (“ESMA”), imajo vse stranke pravico, da zahtevajo višji vzvod, če so sposobni prenesti ter razumejo tveganja, ki nastanejo pri trgovanju z višjim vzvodom. V ta namen morajo stranke, ki zahtevajo višji nivo od privzetega 1:30, izpolniti sledeči obrazec in uspešno opraviti sledeči Test primernosti.

Swaps:

Stroški bodo obračunani ob koncu vsakega delovnega dne. Ob sredah so stroški potrojeni. Stroškovno MetaTrader5 tabelo lahko najdete tukaj.

Upravljavska provizija

Držanje fizičnich delnic vodi do provizije za upravljanje, ki se zaračuna ob koncu vsakega delovnega dne. Upoštevajte, da se ob sredah strošek potroji. Provizijo za upravljanje najdete tukaj.

Poziv h kritju:

Stranke bodo na 100% stopnji kritja na platformi prejele opozorilo, da se bližajo samodejnemu zaprtju njihove pozicije. Stranke bodo samodejno obvestilo o pozivu h kritju prejele le, če so prijavljene v svojo platformo za trgovanje. Zaradi tega strankam svetujemo, da se redno prijavljajo v svojo platformo za trgovanje ter zagotovijo, da spremljajo svoj Kapital in vsa ustrezna obvestila. Stranke opozarjamo tudi, da bo v trenutku, ko stanje njihovega kritja pade pod 50%, platforma samodejno zaprla njihove pozicije.

Zaščita pred negativnim stanjem

Naše stranke ne morejo izgubiti več kot sredstva, ki jih imajo na svojem računu.

MT5 tabela prenosov:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd samodejno prenese odprte pozicije Strank za Blagovno borzo, Indekse in Obveznice na naslednjo likvidno pogodbo, preden trenutna pogodba poteče. Tabelo z datumi prenosov in njihovim iztekom je mogoče najti tukaj. Prosimo, upoštevajte, da so te informacije namenjene le v informacijske namene ter se lahko spremenijo zaradi nizke likvidnosti ali nepredvidenih sprememb s strani borz. Razlago o prenosih lahko najdete tukaj.Med prenosom se obstoječa Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell limit in/ali Buy/Sell stop naročila prekličejo 10 minut pred iztekom. Novih pozicij ne boste mogli odpreti 15 minut pred iztekom. Aktiven bo samo način zapiranja.

 Poravnava dividend:

Delnice in denarni indeksi (CFD) odražajo korporativne dogodke. Zato imate pravico do izplačila dividend, če imate odprto dolgo pozicijo na zadevnih delnicah in če odprete kratko pozicijo, se bo odpisala vrednost, enaka dividendi. Če se poravnava dividend nanaša na delnice in gotovinske indekse, s katerimi trgujete, in so se odprli najkasneje na dan pred nekdanji dividendni dan, bo družba poravnala dividende. V primeru trgovanja s CFD s posameznimi delnicami se bo poravnava dividend uporabila, kot sledi :

 • Strankam, ki imajo dolge pozicije posameznih delnic (CFD) in denarne indekse, se bodo pripisovali dividendam na podlagi poravnave za izplačilo ex-dividende.

 • Naročniki, ki imajo kratke pozicije posameznih delnic (CFD) in denarne indekse, se od dividend odštejejo na podlagi poravnave za izplačilo ex-dividende.

Upoštevajte, da so dividende lahko obdavčene. Družba lahko preneha ali spremeni poravnavo dividend, zlasti na podlagi sprememb v zakonu, sprememb v regulativnem sistemu, davčnih stopnjah ali davčnih odtegljajih pri pristojnem davčnem upravitelju.

Stroški vzdrževanja:

To je strošek do 89 EUR (ali protivrednost v izbrani valuti) ali manjši del preostalega stanja na vašem računu, ki se bo obračunal, če je trgovalni račun neaktiven ali miruje 6 mesecev, kot je določeno v Pogojih trgovanja. S stroškom za vzdrževanje se bremenijo račune, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje vsake tri (3) mesece, od prvega meseca neaktivnosti (PDF).

FTT

Za vse transakcije v italijanskih CFD in ITA40 velja FTT (davek na finančne transakcije). Davek se obračuna kot fiksna pristojbina, povezana z nominalno vrednostjo transakcije, kot je navedeno spodaj:

 • Do EUR 2 500: 0.25 EUR

 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR

 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR

 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR

 • Več kot 1 000 000 EUR: 200 EUR

Zaščita pred negativnim stanjem

Naše stranke ne morejo izgubiti več kot sredstva, ki jih imajo na svojem računu.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo