🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

CFD blago

S ProfitLevel lahko trgujete z blagom iz različnih panog. Diverzificirajte svoj naložbeni portfelj s trgovanjem s plemenitimi kovinami, oljem, pšenico, kavo in še veliko več.

Med najbolj priljubljenimi sta zlato in nafta, predvsem zaradi visoke likvidnosti in korelacije z ameriškim dolarjem. Z blagom se trguje v standardiziranih količinah, imenovanih lot. Preko mutiplatforme MetaTrader 5 lahko z blagom trgujete na OTC trgih (over-the-counter) v obliki pogodb CFD (Pogodbe za razliko).

WTI/BRENT izračun cene

Zakaj trgovati z blagom?

• Diverzifikacija portfelja

• Trgovanje s pogodbami CFD

• Vzvod 1:20*

• Primerno za kratkoročne in dolgoročne položaje

Instrument Tipična razlika med nakupno in prodajno ceno** Vzvod Vrednost 1 lota Trgovalne ure
.BrentCrude 0.08 fixed*** 100 barrel* 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am
.BrentCrude# 0.08 fixed*** 1000 barrel* 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am
.USCocoa_ 13 1:10 1 instrument* 10:45 am – 7:30 pm
.USCocoa_# 13 1:10 10 instrument* 10:45 am – 7:30 pm
.USCoffe_# 0.6 1:10 2000 pound* 10:15 am – 7:30 pm
.USCotto_ 0.3 1:10 100 pound* 3:00 am – 8:20 pm
.USCotto_# 0.3 1:10 500 pound* 3:00 am – 8:20 pm
.USSugar_ 0.07 1:10 100 pounds* 9:30 am – 7:00 pm
.USSugar_# 0.07 1:10 1120 pound* 9:30 am – 7:00 pm
.WTICrude#*** 0.07 fixed*** 1000 barrel* 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am
.WTICrude*** 0.07 fixed*** 100 barrel* 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am
Aluminium 16 1:10 25 metric tonnes* 2:00 am - 8:00 pm
Copper.LME 45 1:10 25 metric tonnes* 2:00 am - 8:00 pm
Corn 0.015 1:10 5000 bushels* 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm
Natgas 0.022 1:10 10000 million British thermal units (MMBtu)* 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
Nickel 115 1:10 10 metric tonnes* 2:00 am - 8:00 pm
Platinum 9.5 1:10 50 troy ounces* 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
Soybean 0.04 1:10 5000 bushels* 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm
Wheat 0.02 1:10 5000 bushels* 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm
XAGUSD# 0.12 1:10 5000 troy ounce 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
Zinc 18 1:10 50 metric tonnes* 2:00 am - 8:00 pm
XAUEUR 0,85 1:20 10 troy ounce 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
XAUUSD# 1 1:20 100 troy ounce 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am

Upoštevajte: ProfitLevel si pridržuje pravico, da razširi spread glede na svojo diskrecijo, zmanjša vzvod, določi največjo mejo naročil in skupno izpostavljenost stranke. ProfitLevel si pridržuje pravico do povečanja marže v tistih razmerah, ko to zahtevajo tržni pogoji. Preberite pogoje trgovanja.

*Upoštevajte, da je najmanjša velikost in korak 1 CFD, razen vseh instrumentov nafte (0,10 CFD), zlatega instrumenta (0,1 CFD) in srebrnega instrumenta (0,1 CFD).

**Takoj ko odprete ali zaprete trgovalni položaj, se bo spread odštel z vašega računa, kar je razlika med nakupno in prodajno ceno.

***Začetna marža je določena in kot taka ni odvisna od začetne cene. Trenutno začetno maržo lahko najdete na vaši trgovalni platformi pod opcijo "Specifikacija" za vsakega od teh instrumentov.

MetaTrader5 logo

MetaTrader5 je nedvomno najboljša izbira za sodobnega trgovalca. Prenesite platformo na pametni telefon in spremljajte svoj trgovalni račun kadarkoli v dnevu.

Več informacij iOS link Android link

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo