• 14:50:13 UTC
 • 15 May, 2021

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Osebni račun

DOKUMENTI, KI SO ZAHTEVANI ZA REGISTRACIJO STRANKE

Pred aktivacijo računa stranke v živo je obvezno, da vsaka stranka zagotovi dokumente, ki potrjujejo njeno identiteto in prebivališče.

Dokaz o identiteti - PREVERJANJE PRISTNOSTI STRANK

Kopija enega izmed sledečih identifikacijskih dokumentov

 • Potni list – obe strani s fotografijo (odlična vidljivost MRZ podatkov);

 • Osebna izkaznica – obe strani (odlična vidljivost MRZ podatkov);

 • Vozniško dovoljenje – obe strani.

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime ;

 • Datum rojstva ;

 • Datum izteka mora biti veljaven.

* Naslov na identifikacijskem dokumentu morda ni enak kot naslov, podan ob registraciji

POR – POTRDITEV PREBIVALIŠČA STRANKE

Namen potrditve prebivališča je pridobitev naslova, na katerem stranka običajno prebiva, in se ne sme skladati z naslovom prebivališča. Zaradi tega razloga je potrebno naložiti račun za javne storitve (na primer račun za elektriko), saj je domneva takšna, da stranka prebiva na tistem naslovu, na katerem plačuje račune.

Zahtevamo kopijo enega izmed sledečih dokumentov:

 • Račun za javne storitve: elektrika, plin, voda, smeti;

 • Spletni račun;

 • Račun za fiksno telefonijo;

 • Izpisek (bančni račun ali bančna kartica);

 • Najemna pogodba ali potrdilo o najemnini;

 • Javno potrdilo o prebivališču;

 • Hipoteka;

 • Uradno pismo (policija, ambasada, občina, davčni račun, volilno potrdilo, dokaz o državnem socialnem zavarovanju).

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime ;

 • Naslov ;

 • Datum (dokument ne sme biti starejši od 6 mesecev).

SLEDEČI DOKUMENTI NE BODO SPREJETI

 • Zavarovanje (avtomobilsko zavarovanje, itd.);

 • Račun (mobilnik, telefon);

 • Ročno napisani dokumenti.

Postopek za aktivacijo stranke:

Osebje za podporo strankam pregleda in odobri dokumente strank; naše osebje v borznem oddelku aktivira račune strank za trgovanje.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo