• 15:16:22 UTC
 • 15 May, 2021

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Poslovni račun

V primeru, da stranko zanima možnost registracije računa za svojo trgovino (lastno podjetje), podjetje ali drugi tip poslovnega subjekta, mora dokazati ali naložiti dokumente, ki dokazujejo sledeča dejstva (En dokument lahko naenkrat prikazuje več dejstev):

 • Registrska številka podjetja;

 • Registrirano ime podjetja in poslovno ime (v primeru, da je drugačno kot registrirano ime);

 • Sedež podjetja in poslovni naslov, v primeru, da je drugačen od sedeža podjetja;

 • Direktorji, vodje in drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za sprejemanje odločitev v imenu podjetja;

 • Odločitev podjetja o določitvi predstavnika, ki je pooblaščen, da pridobi dostop do računa;

 • Odločitev podjetja za odprtje računa;

 • Seznam upravičenih lastnikov podjetja, z izjemo javnih družb, ki se nahajajo v evropskem nadzorovanem trgu ali tretjem trgu z enakovrednimi zahtevami za razkritje informacij in transparentnost;

 • Seznam registriranih lastnikov, ki delujejo kot (pooblaščeni) predstavniki lastnikovih podjetij.

Dostaviti morate izvirne različice ali overjene kopije vseh dokumentov, ki dokazujejo zahtevana dejstva.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

 • Izvleček iz Registra družb;

 • Akt o ustanovitvi družbe;

 • Stanja;

 • Družbena pogodba;

 • Obrazec z odločitvijo o določitvi predstavnika, ki je pooblaščen za dostop do računa (Dodatek 1);

 • Obrazec z odločitvijo za odprtje računa (Dodatek št. 2).

V primeru, da registrirani lastnik deluje kot predstavnik (pooblaščeni) za upravičene lastnike, so zahtevani sledeči dokumenti:

 • Kopija sporazuma o zastopanju (sporazum o zaupanju)

 • POI in POR za sledeče osebe:

– Predstavnik, ki je pooblaščen za dostop do računa; – Upravičeni lastnik; – Predstavnik lastnika (pooblaščeni).

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo