• 04:28:09 GMT+0000
  • 31 oktobra, 2020

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osebni podatki

0%

?
Informacije

V primeru, da so bile naše storitve uveden, da vas naš partner navedite njegovo ime ali njegovo kodo.

2. Osebne informacije

0%

?
Informacije

Država, kjer boste plačali davek na dobiček.

?
Informacije

Davčna številka

more info

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

?
Informacije

Razlog A - RazlogA - Država/jurisdikcija, kjer je imetnik računa davčni rezident, svojim rezidentom ne daje davčnih številk

Razlog B - Davčni rezident iz drugih razlogov ne more pridobiti davčne številke ali ekvivalentne številke (Prosimo, da v spodnji tabeli pojasnite, zakaj ne morete dobiti davčne številke, če ste izbrali ta razlog)

Razlog C - Davčna številka ni potrebna. (Ta razlog izberite le, če lokalna zakonodaja relevantne jurisdikcije ne zahteva zbiranja podatkov o davčni številki)

3. Finančne informacije

0%

?
Informacije

Neto vrednost Neto vrednost je definirana kot razlika med klientovimi sredstvi in dolgom. Ta vrednost se nanaša na ekonomsko pozicijo in še posebej na količino denarja, ki preostane posamezniku, po tem ko se odšteje vse dajatve. V primeru pravnih oseb gre za vrednost vseh sredstev napram vsemu dolgu, ki se prikaže kot finančni izkaz.

Sredstva posameznikov običajno vključujejo gotovino ali njen ekvivalent, premoženje kot so hiše ali avtomobili, investicijski računi ter drugi vredni predmeti, na primer nakit ali starine, v primeru podjetji pa mislimo na npr. posest, inventar, materiale, obrate, opremo, stroje ali zgradbe.

Dolg pomeni denar, ki je nekomu dolgovan, na primer kreditne kartice ali bančni primanjkljaj, obveznice, hipoteke, neporavnane obveznosti do prodajalcev ali vrsta bančnih kreditov ipd.

?
Informacije

Glavni izvor prihodkov ali premoženja, glede na klientovo glavno aktivnost.

?
Informacije

Osebno investiranje Pomeni investiranje z majhnim rizikom, pri čemer so pričakovani nižji dobički, v rangu med 4 in 12% p.a.

Špekulacija Špekulacijsko investiranje pomeni investiranje s precejšnjim riziko, pri čemer se pričakuje precejšen donos, npr. več kot 20% p.a.

Hedganje Invesiticjske odločitve pri katerih se zmanjša rizik posameznega finančnega instrumenta s tem, da investiraš v dva finančna inštrumenta na katera bo gibanje trga delovalo obratno, npr. opcije in terminske pogodbe.

Ohranjanje kapitala Naložbe, kjer ne želite tvegati morebitne izgube vloženega kapitala

?
Informacije

Pričakovana vsota sredstev, ki jih bo klient vložil na letni ravno.

4. Ocena primernosti

0%Opozorilo tveganja

Dragi klient!Žal nam je, vendar odgovori, ki ste jih posredovali, kažejo, da se vaš profil ne ujema s tveganjem, povezanim s finančnimi instrumentmi, ki vsebujejo vzvod, in delnicami v fizični obliki. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani, volatilni in stranke lahko izgubijo ves vloženi kapital. Trenutno vam ne moremo omogočiti odprtja računa v živo.

Opozorilo tveganja

Dragi klient!Na podlagi odgovorov, ki ste jih posredovali, je sklenjeno, da trenutno nimate potrebnih izkušenj in znanja, da bi razumeli zapletenost in tveganje, povezano s finančnimi vzvodi. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani, volatilni in stranke lahko izgubijo ves vloženi kapital. Spodbujamo vas, da še dodatno razvijete vaše znanje o finančnih izdelkih in seznanite z demo računom, ki je na voljo na naši trgovinski platformi, da še izboljšate svoje razumevanje izdelkov, ki jih ponujamo. S tem potrjujem, da ne bom mogel trgovati s CFD-ji, če ne bom razvil svoje znanje in izkušnje na področju finančnih vzvodov. (sledi polje s kljukicami)

Opozorilo tveganja

Dragi klient!Na podlagi odgovorov, ki ste jih posredovali, je sklenjeno, da trenutno nimate potrebnih izkušenj in znanja, da bi razumeli zapletenost in tveganje, povezano s finančnimi vzvodi / finančnimi instrumenti. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni in stranke lahko izgubijo ves vloženi kapital. Spodbujamo vas, da še dodatno pridobite izkušnje s finančnimi instrumenti, ki vplivajo na izdelke / finančne instrumente, in se seznanite z demo računom, ki je na voljo na naši trgovinski platformi, da še izboljšate svoje razumevanje izdelkov, ki jih ponujamo. S tem potrjujem, da ne bom mogel trgovati,če ne bom razvil svoje znanje o finančnih vzvodih in finančnih instrumentih ali pridobil več izkušenj. (sledi polje s kljukicami)

Opozorilo tveganja

Dragi klient!Na podlagi odgovorov, ki ste jih posredovali, je sklenjeno, da trenutno morda nimate potrebnega znanja za razumevanje finančnih instrumentov, ki jih ponuja naše podjetje. Trgovanje vam ne bodo omogočeno, če ne boste dodatno razvili svojega znanja o finančnih izdelkih. Za več informacij se obrnite na našo podporo strankam.

Opozorilo tveganja

Dragi klient!Na podlagi odgovorov, ki ste jih posredovali, je sklenjeno, da se vaš profil ne ujema s tvegano naravo finančnih instrumentov, ki jih ponuja naše podjetje. Izdelki, ki jih ponujamo, so zelo tvegani in volatilni in lahko stranke izgubijo ves vloženi kapital. Trenutno vam ne moremo omogočiti trgovanja. Za več informacij se obrnite na našo podporo strankam.

Opozorilo tveganja

Dragi klient!Spomnimo vas, da so ponujani izdelki, ki vsebujejo finančni vzvod, zelo zapleteni, tvegani ter volatilni in stranke lahko izgubijo ves vloženi kapital.

5. Skladnost in strinjanje

0%

Tukaj lahko povlečete in spustite datoteke.

Click me to remove the file.

Tukaj lahko povlečete in spustite datoteke.

Click me to remove the file.
?
Informacije

Politično izpostavljena oseba pomeni osebo, ki je ali je bila na pomembni javni funkciji v Republiki Ciper ali katerikoli drugi državi in njihovo ožjo družino ali osebe, ki so znane kot bližnji sodelavci takih oseb:
i. vodje držav, vodje vlad, ministri in sekretarji na ministrstvih,
ii. poslanci,
iii. člani vrhovnega sodišča, ustavnih sodišč ali drugih visokih sodnih teles, katerih odločitve niso predmet višjih prizivov, razen v izjemnih okoliščinah,
iv. člani računskega sodišča ali uprave centralne banke,
v. ambasadorji, odpravniki poslov in visoki oficirji oboroženih sil,
vi. člani administrativnih, upravnih ali nadzornih svetov podjetij v državni lasti,
‘Ožji družinski člani’ vključujejo naslednje:
vii. zakonski partner ali oseba s katero biva vsaj eno leto,
viii. otroci in njihovi zakonski partnerji ali osebe s katerimi biva vsaj eno leto,
ix. starši
‘Osebe, ki so zane kot bližnji sodelavci’ vključujejo naslednje:
x. katerakoli fizična oseba za katero je znano, da si z njo deli lastništvo pravne osebe ali pravno ureditev, ali kakršnekoli druge bližnje poslovne stike z osebami v točkah (i) do (vi) zgoraj
xi. katerakoli fizična oseba, ki je edini upravičeni lastnik pravne pravne osebe ali pravne ureditev, za katero je znano, da je bila vzpostavljena za de facto korist osebe navedene v točkah (i) do (vi) zgoraj.

Opozorilo tveganja: Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 58.04% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo
Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja za izgubo denarja zaradi vzvoda. 58.04% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete, kako CFD-ji delujejo in če si lahko privoščite visoko stopnjo tveganja, da izgubite svoj denar.