• 14:34:52 UTC
 • 15 May, 2021

Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena

Licenca in nadzor

PT. PROFITFXLEVEL je registrirana blagovna znamka BCM Begin Capital Markets CY Ltd je Ciprsko investicijsko podjetje (CIF), ki ga nadzira in ureja Ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo (CySEC) v skladu z Licenco Št. 274/15. Imamo licenco za zagotavljanje naložbenih in pomožnih storitev v povezavi z enim ali več finančnimi instrumenti, ki so navedeni v Delu I, Delu II in Delu III prvega dodatka k zakonu 87(I)/2017 o Zagotavljanju naložbenih storitev, izvajanju naložbenih dejavnosti in delovanju nadzorovanega trga:

RTS 28 and Executive Quality Summary statement

Vse predpogodbene informacije o stranki je mogoče najti na naši spletni strani tukaj.

Družba je sklenila pogodbo z vezanim zastopnikom z Trade online d.o.o.Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C.Solum VLC Marketing Company S.L., Ox Czechia s.r.o. in ProfitLevel d.o.o.

Naložbene storitve:

 1. Prejemanje in Prenašanje naročil v povezavi z enim ali več Finančnimi instrumenti

 2. Izvedba naročil v imenu Strank

Pomožne storitve:

 1. Hramba in upravljanje s Finančnimi instrumenti za račune Strank, vključno z varstvom in podobnimi storitvami, kot je upravljanje z denarjem/zavarovanjem

 2. Izdajanje kreditov ali posojil investitorju, kar mu omogoča izvedbo transakcije z enim ali več Finančnimi instrumenti, kjer je podjetje, ki izdaja kredit ali posojilo, vključeno v transakcijo

Finančni instrumenti:

 1. Prenosljivi vrednostni papirji

 2. Instrumenti denarnega trga

 3. Enote v skupnih naložbenih projektih

 4. Opcije, termini, menjave, terminske pogodbe in druge izpeljane pogodbe, povezane z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosi, ali drugi izpeljani instrumenti, finančni indeksi ali finančni ukrepi, ki jih je morda potrebno poravnati fizično ali z denarjem

 5. Opcije, termini, menjave, terminske pogodbe in druge izpeljane pogodbe, povezane z blagovno borzo, ki jih je potrebno poravnati v denarju ali jih je mogoče poravnati v denarju po želji ene izmed strank (razen iz prevzetega razloga ali drugih preklicanih dogodkov)

 6. Opcije, termini, menjave in druge izpeljane pogodbe, povezane z blagovno borzo, ki jih je mogoče poravnati fizično, v primeru, da so predmet trgovanja na nadzorovanem trgu in/ali v večstranskem sistemu trgovanja.

 7. Opcije, termini, menjave, terminske pogodbe in druge izpeljane pogodbe, povezane z blagovno borzo, ki jih je mogoče poravnati fizično ter niso drugače omenjene v točki 6. III Dela in niso namenjene komercialnim namenom, imajo lastnosti drugih izpeljanih finančnih instrumentov ter so predmetno povezane, med drugim, s tem, da so poravnane in plačane prek prepoznanih plačilnih hiš, ali so predmet rednih pozivov h kritju.

 8. Izpeljani instrumenti za prenos kreditnega tveganja

 9. Finančne pogodbe za razliko

 10. Opcije, termini, menjave, terminske pogodbe in druge izpeljane pogodbe, povezane s klimatskimi spremenljivkami, prevoznimi tarifami, pravicami do emisije ali stopnjami inflacije ali druge uradne ekonomske statistike, ki jih je potrebno poravnati v denarju ali jih je mogoče poravnati v denarju po želji ene izmed strank (razen iz privzetega razloga ali drugih preklicnih dogodkov), kot tudi vse druge izpeljane pogodbe, povezane s premoženjem, pravicami, dolžnostmi, indeksi in merami, ki niso drugače omenjene v tem Delu ter imajo lastnosti drugih izpeljanih finančnih instrumentov ter so predmetno povezane, med drugim, s tem, da so poravnane in plačane prek prepoznanih plačilnih hiš, ali so predmet rednih pozivov h kritju.

Mednarodno obvestilo

Country Nadzornik
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 76.69% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali se lahko odločite za veliko tveganje, da boste izgubili denar. Prosimo, preberite Razkritje tveganj in Opozorilo