• 14:44:34 UTC
 • 15 May, 2021

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Podmienky obchodovania

Typy pokynov:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd poskytuje klientom tieto typy pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodné hodiny:

Prehľad obchodných hodín pre forex, komodity a indexy  môžete nájsť tu. Prehľad obchodných hodín pre akcie môžete nájsť tu.

Inštrumenty:

Celý zoznam dostupných obchodných nástrojov vedľa podkladového aktíva a burzy, kde sa s nimi obchoduje, možno nájsť tu.

Demo účet

Obchodovanie s Demo účtom je limitované na 30 dní. Po ukončení máte možnosť prejsť na LIVE účet.

Obchodné podmienky a špecifikácie: 

BCM Begin Capital Markets CY Ltd poskytuje svojim klientom nasledovné:

Plávajúce (typické)* spready; na trhu sa vyskytujúce podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie spreadov mimo hranice typických spreadov

 • Široká ponuka inštrumentov (Forex, drahé kovy a CFD)

 • Obchodovanie so štandardnými lotmi

 • Spready už od 3 pipov pre Euro Dolár

 • Minimálny vstupný vklad $ 250 ako bankový prevod

 • Páka 1:100 pre profesionálnych klientov

*Požiadavka na výšku marže pre otvorenie nových pozícií bude vypočítaná na základe zníženého pákového efektu. 

** Podľa nariadenia CySEC C168 platného k 30. januáru 2017 a v súlade s pokynmi Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) majú všetci klienti právo požadovať vyšší pákový efekt, ak sú schopní brať na vedomie riziká spojené s obchodovaním s vyššou maržou. Na tento účel by klienti, ktorí požadovali mieru pákového efektu odlišnú od predvolenej hodnoty 1:30, mali vyplniť potrebný formulár a úspešne prejsť testom primeranosti.

Správa portfólia 

Poplatok za Správu portfólia za držbu fyzických akcií bude účtovaný vo forme swapu na konci každého obchodného dňa. V stredu bude trojnásobný. Výšku poplatku za Správu portfólia môžete nájsť tu.

Swapy:

Swapy sa budú účtovať na konci každého obchodného dňa. V stredu budú účtované trojnásobné swapy. Swapové body pre MetaTrader5 môžete nájsť tu.

Margin Call:

Klienti sú upozornení platformou pri 100 % úrovni marže, že sa dostávajú blízko k automatickej likvidácii ich pozícii. Klienti dostanú automatickú notifikáciu iba v prípade, ak sú prihlásení v platforme. Preto sú klienti upozornení, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojho majetku a relevantné notifikácie. Klienti sú taktiež upozornení, že pri poklese ich marže pod 50 %, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

MT5 Tabuľka rolloverov:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd automaticky preroluje otvorené pozície pre indexy, komodity a dlhopisy na ďalší likvidný kontrakt predtým, ako aktuálny exspiruje. Tabuľku rolloverov a expirácií môžete nájsť tu. Vezmite prosím na vedomie, že informácie majú len informatívny charakter a môžu sa zmeniť kvôli nízkej likvidite alebo nepredpokladaným zmenám na burze. Vysvetlenie rolloverov nájdete tu. Pri rolloveri budú existujúce Take Profit, Stop Loss, Buy alebo Sell Limit, Buy alebo Sell Stop pokyny zrušené 10 minút pred expiráciou. 15 minút pred expiráciou nebudete môcť otvoriť nové pozície. Zatvorenie už otvorených pozícií bude aktívne.

 Zúčtovanie dividend:

Akcie a Cash Indexy (CFD) reflektujú korporátne udalosti. Preto budete mať nárok na výplatu dividendy, pokiaľ budete mať otvorenú dlhú pozíciu na príslušné akcie a v prípade otvorenia krátkej pozície Vám bude odpočítaná hodnota rovnajúca sa dividende. Ak sa zúčtovanie dividend týka akcií a Cash Indexov, ktoré obchodujete a ktoré boli otvorené najneskôr na konci dňa predchádzajúceho prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. ex-dividend day), spoločnosť bude aplikovať zúčtovanie dividend. V prípade CFD obchodov týkajúcich sa jednotlivých akcií, bude zúčtovanie dividend použité nasledujúcim spôsobom:

 • Klientom, ktorí držia dlhé pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú pripísané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.

 • Klientom, ktorí držia krátke pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú odpočítané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.

Prosím, berte na vedomie, že dividendy môžu byť predmetom dane. Spoločnosť môže ukončiť alebo meniť zúčtovanie dividend najmä na základe zmien v zákone, zmeny regulačného systému, sadzby dane alebo požiadavky zrážkovej dane príslušnému správcovi dane.

Udržiavací poplatok:

Jedná sa o poplatok do výšky 89 EUR (alebo ekvivalent v zvolenej mene) alebo nižší zostatok na Vašom účte, ktorý bude účtovaný ak je obchodný účet neaktívny alebo nečinný po dobu 6 mesiacov, ako je definované v Obchodných Podmienkach. Udržiavací poplatok bude účtovaný na účtoch, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky každé tri (3) mesiace, počnúc prvým mesiacom nečinnosti (PDF).

FTT

Všetky transakcie na talianskych CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok súvisiaci s nominálnou hodnotou transakcie, ako je uvedené nižšie:

 • Do výšky EUR 2 500: 0.25 EUR

 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR

 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR

 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR

 • Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR

Ochrana proti zápornému zostatku:

Naši klienti nemôžu stratiť viac prostriedkov, ako tie ktoré majú na svojom účte.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 76.69% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 76.69% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká