• 14:23:03 UTC
 • 15 May, 2021

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

FIREMNÝ ÚČET

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • číslo spoločnosti v registri;

 • registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno);

 • sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti;

 • členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti;

 • rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu.

 • rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu.

 • zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť;

 • zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov spoločnosti.

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

 

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

Výpis z obchodného registra;

 • Zakladateľskú zmluvu;

 • Stanovy;

 • Spoločenskú zmluvu;

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1);

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2). V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca konečných vlastníkov, je potrebná:

  • kópia zmluvy a zastupovaní

  • POI a POR nasledovných osôb:

  – zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu; – koneční vlastníci; – zástupca vlastníkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 76.69% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 76.69% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká