🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Autochartist Servis

S ProfitLevelom môžete naplno využívať služby poskytované prostredníctvom Autochartist. Pomocou pokročilého skenera trhu môžete sledovať jeho súčasný vývoj a identifikovať kľúčový moment pre obchodovania.

profitlevel

Informácie o dôležitých udalostiach na obchodných trhoch trikrát denne

profitlevel

Bližší dosah k úspešnému obchodovaniu a Market Report newslettre

profitlevel

Bezplatné obchodovanie so vzdelávacími materiálmi, webinármi a elektronickými knihami, videami

Výhody pre „traderov“

profitlevel
Horizontálne úrovne

Zlepšenie vstupu na trh identifikáciou úrovní podpory a odolnosti

profitlevel
Postupné sviečky

Identifikácia pohybov trhu, ktoré nie sú typické pre nástroje, s ktorými obchodujete, a reakcia na ne

profitlevel
Analýza volatility

Možnosť optimalizácie úrovne Stop-Loss a Take-Profit pomocou nástroja na analýzu volatility

profitlevel
Makroekonomická analýza

Možnosť využitia výsledkov makroekonomických spravodajských udalostí

profitlevel
Extrémna zmena

Upozornenia na nadmerné pohyby jedným smerom

profitlevel

Unikátny obsah

Autochartist ponúka širokú škálu obsahu o finančných trhoch pre uspokojenie potrieb všetkých typov obchodníkov a investorov. Spoločnosť poskytuje fundamentálne analýzy, technické analýzy, štatistické analýzy a makroekonomickej analýzy. Zameriava sa na obchodníkov s trendmi, swingových obchodníkov, obchodníkov s obratom stredných hodnôt, obchodníkov so správami a hodnotových investorov. Obsah je vhodný pre ako pre začínajúcich, tak i skúsených obchodníkov. Šíroký rozsah dostupných informácií zaručuje, že obchodníci majú neustále k dispozícii aktuálne informácie, ktoré sú zároveň vhodné pre ich štýl obchodovania.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 92.38% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.