• 10:45:51 GMT+0000
 • 29 októbra, 2020

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

OSOBNÝ ÚČET

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby nám klient doručil doklady za účelom overenia jeho identity a bydliska.


Doklad dotožnosti – OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ riadky dobre viditeľné);
 • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ riadky dobre viditeľné);
 • Vodičský preukaz – obojstranne.

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko;
 • Dátum narodenia;
 • Dátum exspirácie, musí byť platný.

* Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii


Dokument potvrdzujúci adresu – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam kde platí klient elektriku sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti;
 • faktúra za internet;
 • faktúra za pevnú linku;
 • výpis (bankový alebo kreditnej karty);
 • zmluva o prenájme alebo účet za prenájom;
 • štátne potvrdenie bydliska;
 • hypotekárny úver;
 • oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne).

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko;
 • Adresa;
 • Dátum (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov).

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla atď.);
 • faktúra za mobilné služby;
 • ručne písané dokumenty.

Postup pri aktivácii klienta:

Oddelenie klientskej podpory skontroluje a odsúhlasí dokumenty klienta a následne aktivuje obchodný účet na obchodovanie.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 58.04% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie o riziku
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 58.04% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.