• 04:52:13 GMT+0000
  • 4 apríla, 2020

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

KREDITNÁ KARTA

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu Kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

• Meno držiteľa,
• Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty;
• Dátum splatnosti (stále platné);
• Podpis držiteľa (začiernite CVV2 kód).

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits / Výpis z účtu).