• 05:23:10 GMT+0000
  • 4 apríla, 2020

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

INÉ DOKUMENTY

V prípade, ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho, aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):

  • Doklad totožnosti;
  • Dokument potvrdzujúci adresu;
  • v prípade, že se jedná o matku/otca, budeme požadovať rodný list klienta;
  • v prípade, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovať sobášny list.