• 11:58:51 GMT+0000
  • 19 januára, 2020

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

INÉ DOKUMENTY

V prípade, ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho, aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):

  • Doklad dotožnosti;
  • Dokument potvrdzujúci adresu;
  • v prípade, že se jedná o matku/otca, budeme požadovať rodný list klienta;
  • v prípade, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovať sobášny list.

V prípade, ak pri prevode klient nepoužíva svoju kartu/účet, ale vložil peniaze z účtu matky/otca/manželky/manžela, požiadame klienta, aby poslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny:

  • Doklad dotožnosti;
  • Dokument potvrdzujúci adresu;
  • v prípade, že sa jedná o matku/otca, budeme požadovať rodný list klienta;
  • v prípade, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovať sobášny list;
  • výpis z účtu rodinného príslušníka.