🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Licencie a regulácie

Licencie a regulácie

CYSEC

Cyperská komisia pre cenné papiere

PT. PROFITFXLEVEL (ďalej len ProfitLevel) je registrovaná obchodná značka spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd.  Investičná spoločnosť (CIF), autorizovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre výmenu cenných papierov (CySEC) na základe licencie Č. 274 / 15. 

Máme licenciu na poskytovanie investičných a doplnkových služieb v vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným nástrojom uvedeným v časti I, časti II a časti III prvého dodatku zákona 87 (I) / 2017 o poskytovaní investičných služieb, výkone investičných činností, fungovaní regulovaného trhu.

Profitlevel | Licencie a regulácie

Spoločnosť má zmluvný vzťah s viazanými agentami

Medzinárodná notifikácia

Krajina Regulácia
Italy
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia
Finanstilsynet
Poland
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden
Finansinspektionen (FI)
Austria
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia
Finantsinspektsioon (FSA)
Finland
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland
Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland
Central Bank of Ireland
Romania
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Lithuania
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom
Financial Conduct Authority (FCA)

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 92.38% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských občanov alebo obyvateľov.