• 09:35:50 GMT+0000
  • 22 januára, 2020

Bezpečnosť klientov je našou prioritou

Regulovaný a dôveryhodný broker

V ponuke viac ako 800 inštrumentov

Pred pár dňami renomované noviny Financial News zverejnili výhľad dopadu elektrifikácie v automobilovom priemysle na pracovné miesta. Výhľad na najbližšie desaťročie predpokladá pokles počtu pracovných miest v Nemecku o 400 000 prechodom na elektrické autá.

No pravda je niekde inde. Kontrakcia pracovnej sily by mala byť na úrovni iba 1% v horizonte nasledujúcej dekády, prechodom nemeckých výrobcov ako napríklad Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, a Porsche na elektromobily. Médiá, podporované nemeckou vládou, však tvrdia, že za prepúšťaním stoja najmä odstraňovanie špinavých (fosílnych) motorov a prechod na zelenšie (elektrické) motory.

Prečo neupozornia aj na fakt, že nemecká automobilová výroba padla na 23-ročné minimá? Je to z dôvodu nespôsobovania paniky u spotrebiteľov, že časy najväčšej prosperity sú za nami a blížime sa postupne k neodvratnej recesii?

Na grafe môžeme pozorovať výrobu automobilov Nemecka v miliónoch od 1994:

Podľa nariadenia Európskej únie by emisie CO2 z áut mal poklesnúť o 45%. Na základe toho, by mal narásť predaj nových automobilov  s nulovými alebo nízkymi emisiami o 40%. Výrobcovia automobilov by mali znížiť produkciu CO2 taktiež o 45%. Vyhliadky nemeckej vlády očakávajú výrobu 10 miliónov elektrických automobilov do roku 2030.

Linky automobiliek Porsche a Volkswagen vyrábajúcich elektromobily dodnes nevykázali hromadné prepúšťanie prechodom na umelú inteligenciu a automatizáciu. Spomínaný trend je relatívne pomalý, no  výrobcovia automobilov a odborové zväzy tlačia svojich zamestnancov do rekvalifikácie už dnes. Dôvodom, že automobilky znižujú využívanie svojich výrobných kapacít je pokles predajov.

Za spomínaným prepúšťaním stojí najmä spomalenie ekonomického rastu, ktorý sa ako prvý prejavil na cyklickom – automobilovom sektore. Ekonomický rast Nemecka sa mierne pozviechal v štvrtom kvartáli 2019, no vykázaný rast bol najnižší za posledných 6 rokov. Hlavným dôvodom bolo obchodné napätie s najväčším dopadom na automobilový sektor, čo doviedlo najväčšiu európsku ekonomiku na pokraj recesie. Pokles rastu trvá už od roku 2017, keď medziročne poklesol z 2,5% na 1,5% a v minulom roku na 0,6%. Na grafe môžeme pozorovať postupný trend spomaľovania ekonomiky a pre investorov najobľúbenejší čas na nákup väčšiny akcií za výrazne podhodnotenú cenu.

V mediach už skoro 2 roky môžeme čítať apokalyptické scenáre Slovenska po vykázaní najrýchlejšieho rastu zadlženia slovenských domácnosti v prvej polovici 2018. Aj na základe tejto skutočnosti NBS v lete 2019 pristúpila k zvýšeniu nárokov na poskytnutie hypotéky s platnosťou od 1.1.2020. Výška splátky úveru bude môcť dosahovať maximálne 60 % čistého príjmu žiadateľa, a to už po odrátaní životného minima. Do konca minulého roka bola výška o 20% vyššia, na úrovni 80%. Podľa odhadov Národnej banky Slovenska by mal zákon zasiahnuť približne štvrtinu žiadateľov, ak by dnes žiadali o úver. Objem úverov domácností je v súčasnosti 52 miliárd eur.  

Ďalším dôvodom opatrenia NBS bolo, aj napriek spomaleniu medziročného rastu úverov na bývanie z 12,8% na 11,4% potrhávajúce prvenstvo poskytnutých úverov na bývanie v rámci Európskej únie v minulom roku. Na druhej strane rast spotrebiteľských úverov poklesol na polovicu. Aj napriek spomaľujúcemu trendu rastu, predikovaný rast na rok 2020 je nad 10%.

Ako výsledok takéhoto nadmerného zadlžovania bol rast cien bytov. Najvyšší rast vykázali novostavby v Bratislave, ktorých ceny zrýchlili na 10%. Dôvodom bola hlavne nepostačujúca ponuka oproti dopytu. Niektorí analytici predikujú takýto rast bytov v Bratislave aj na rok 2020.

Na druhej strane stoja banky, ktoré má súčasná situácia negatívny dopad. Politika Európskej centrálnej banky držania hlavnej úrokovej sadzby na úrovní 0% a depozitnej v záporných hodnotách znižuje ziskovosť z hlavného zdroja zisku – úverov. Aktuálna nízka miera nákladov na kreditné riziko môže viesť k podhodnocovaniu budúceho nárastu kreditného rizika, kvôli príliš nízkym úrokovým maržiam. Dopad môžeme pozorovať aj na kapitálovú primeranosť bánk, klesala vo veľkých bankách a rástla v menších a stredne veľkých bánk. Dôvodom je, že veľké banky môžu poskytovať úvery za nižší úrok než väčšie, ktoré v súčasnosti profitujú z objemu úverov.   

Projekcia analytikov na rok 2020 je pokles inflácie zo súčasných 2,8% na 2,5%, čo vyvolá nárast nákladov dlžníkov na úvery. Na druhej strane súčasná historicky nízka nezamestnanosť na úrovni 4,9% bude pretrvávať v súčasnom roku, čo by sa malo postupne premietnuť do rastu cien potravín. Podľa odhadov, by spotrebiteľské ceny mali rásť 2,7%, čo je najvyšší rast od roku 2012.

Tempo rastu nominálnych miezd bude predbiehať rastu produktivity, čo bude ďalej znižovať externú konkurencieschopnosť ekonomiky. Uvidíme ako sa hlavný ťahúň slovenskej ekonomiky vysporiada so zvyšovaním nákladov na mzdy. Jednou možnosťou bude zvyšovanie produktivity práce inováciami alebo rozhliadaním sa po krajine s nižšími nákladmi na pracovnú silu.

11.12.2019 sa konalo zasadnutie americkej centrálnej banky- FED. Aj, keď hlavná úroková sadzba zostala na nezmenenom intervale 1,5%-1,75%, zaujímavosťou bola následná tlačová konferencia guvernéra FED Jerome Powella. Počas tlačovej konferencie sa vyjadril: „Ak bude vhodné kúpiť niečo iné ako štátne pokladničné poukážky, Fed to urobí.“

FED už v minulosti spustil repo operácie na skupovanie štátnych poukážok, ktorými chce na trh dostať likviditu, ktorá očividne po spustení kvantitatívneho utesňovania chýbala. Čo pod pojmom ,,kúpiť niečo iné‘‘ Powell myslel nikto nevie. Trhy zareagovali nárastom akciových indexov, depreciáciou dolára, znížením výnosnosti vládnych dlhopisov ako môžeme na grafe pozorovať:

 

Zdroj: www.zerohedge.com

Môžeme v budúcnosti očakávať skupovanie vládnych dlhopisov? Ak áno, tak prečo? Očakáva Powell nástup ciel, ktoré prídu do platnosti 15. decembra?

Ak by sa FED riadil tvrdými dátami ako zamestnanosť, 2% rast inflácie a rast HDP, tak by táto správa nebola na mieste. HDP v 3. kvartáli vykazuje podľa posledných predbežných údajov solídny 2% rast. Nezamestnanosť sa udržuje na dlhodobých historických 3,5%-ných minimách a jadrová CPI inflácia v novembri, rovnako ako v októbri rástla 2,3% na medziročnej báze. Podľa ekonomických teórii by sme mohli očakávať prehriatie ekonomiky v blízkej dobe.

Dopyt po drahých kovoch sa objavuje aj u centrálnych bánk. V septembri centrálne banky kúpili 547,5 tony zlata na čele s Rusko. V percentuálnom vyjadrení nákup zlata stúpol o 12% oproti minulému roku, čím môžeme pozorovať zvyšujúci dopyt po tejto komodite. Celkovo svetové centrálne banky v minulom roku nazhromaždili 651,5 ton zlata.

Ak trh bude pokračovať na vlne tejto správy a Trump bude pokračovať v nevyspytateľných obchodných jednaniach aj naďalej, otvára to priestor pre potenciálny rast komodít ako zlato, striebro alebo paládium. Medzi zlatom a striebrom môžeme pozorovať pozitívnu koreláciu vďaka oslabovaniu dolára a spomaľovania rastu svetovej ekonomiky môžeme indikovať potenciál rastu. V prípade paládia je vývoj o niečo zaujímavejší, keďže jeho hlavným spotrebiteľom je automobilový sektor. Aj napriek tomu, že celý automobilový sektor zažíva výrazné poklesy predajov paládium sa drží na svojom ,,all time high,‘‘ nad 1900 USD/trójsku uncu. Stojí za tým ,boom‘‘ okolo vývoja vodíkových motorov v ktorých sa využíva alebo je to nový bezpečný prístav z investičného hľadiska? Ak sa vyrieši problém likvidity na trhu s touto komoditou a zníži monopolné postavenie Ruska, ktoré zastrešuje viac ako 40% svetovej produkcie tak sa raz možno dočkáme.

Záleží nám na Vašom úspechu!

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Prečo obchodovať s ProfitLevel ?

Profesionálne obchodné platformy

MetaTrader 4 je profesionálna multiplatforma hlavne pre obchodovanie Forexu, ale aj iných finančných inštrumentov. Slúži k analyzovaniu globálnych trhov, praktickému využitiu technickej analýzy a spúšťaniu automatických obchodných systémov. Platforma je vyhovujúca pre všetky úrovne zručností obchodníkov. Jej ovládanie je jednoduché a prostredie prispôsobivé samotnému investorovi, ktorému zároveň ponúka viac typov grafov a indikátorov.
Obchodujte kdekoľvek ste. Aplikácia MT4 Vám umožňuje prístup k  účtu a ku grafom na všetkých Vašich zariadeniach ako mobil, tablet, počítač. Podporuje operačné systémy Android, Windows a aj iOS. Zadávajte príkazy priamo z nich, jednoducho a rýchlo.

Operačný systém
Zariadenie:

Finančné inštrumenty