• 13:35:36 GMT+0000
 • 29 września, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Warunki handlowe

Rodzaje zleceń:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd daje możliwość przeprowadzenia następujących transakcji: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.


Godziny inwestowania:

Godziny inwestowania w waluty, towary i wskaźniki można znaleźć, klikając tutaj. Godziny inwestowania w akcje można znaleźć tutaj.


Instrumenty:

Wyczerpująca lista dostępnych instrumentów finansowych wraz z informacjami o aktywach bazowych i giełdach, na których można nimi obracać i w nie inwestować znajduje się tutaj.


Konto demo

Przez 30 dni możesz korzystać z konta typu demo. Po 30 dniach możesz zmienić konto demo na konto realne.


Warunki inwestowania i specyfikacje:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd dostarcza swoim klientom:

 • Zmienny (typowy)* spread – może się zdarzyć, że warunki rynkowe sprawią, że spready będą większe lub mniejsze, różniące się od typowych
 • Szeroka gama instrumentów inwestycyjnych (Forex, metale szlachetne, kontrakty CFD)
 • Standardowe rozmiary lotów
 • Spready od 3 pipów w parze EUR/USD
 • Minimalna wartość depozytu w wysokości 250 $ płatnego przelewem
 • Dźwignia finansowa 1:100 dla profesjonalnych klientów**

*Wymagania co do zabezpieczenia dla nowych pozycji będzie obliczana na podstawie nowej, niższej dźwigni.

** Zgodnie z CySEC C168, z dnia 30 stycznia 2017, zgodnego z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wszyscy klienci mają prawo wnioskowania o wyższą dźwignię, jeśli rozumieją ryzyko, które pociąga za sobą obrót na wyższym zabezpieczeniu i są w stanie ponieść jego konsekwencje. Jeśli klient chce zmienić poziom dźwigni z domyślnego 1:30, będzie musiał wypełnić formularz i przejść Test adekwatności.

Swap:

opłaty za swapy będą pobierane na zakończenie dnia roboczego. Jednak w środę będą one trzykrotnie wyższe. Punkty swapowe MetaTrader5 można znaleźć tutaj.

Opłata za zarządzanie:

Opłata za zarządzanie utrzymaniem nabytych akcji zostanie naliczona na koniec każdego dnia roboczego.W środy jednakze będzie naliczana trzykrotnie. Wysokość opłaty za zarządzanie można znaleźć tutaj.


Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego:

Platforma ostrzeże klientów na poziomie 100% kapitału bazowego, że zbliżają się do automatycznej likwidacji pozycji. Klienci otrzymają automatyczne powiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli są zalogowani do platformy inwestycyjnej. Dlatego też, klienci powinni logować się do platform inwestycyjnych regularnie, aby monitorować swój kapitał oraz powiadomienia. Klienci zostaną ostrzeżeni, że w wypadku, gdy poziom spadnie poniżej 50% kapitału bazowego, platforma automatycznie zlikwiduje pozycje.


Tabela rolowań MT5:

BCM Begin Capital Markets CY Ltd automatycznie zroluje otwarte pozycje klienta na rynku towarów, indeksów, obligacji do nowego kontraktu zanim wygaśnie ten bazowy. Tabela dat rolowania i utraty ważności znajduje się tutaj. Niniejsza informacja służy do celów informacyjnych i może się zmienić w związku z niską płynnością lub nieprzewidzianymi zmianami. Wyjaśnienia dotyczące rolowania znajdują się tutaj. Podczas rolowania istniejące limity Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell i /lub zlecenia stop Buy/Sell będą anulowane na dziesięć minut przed utratą ważności. Otwarcie nowych pozycji na 15 minut przed utratą ważności będzie również niemożliwe.


 Rozliczanie dywidend:

Klientom s dlhými pozíciami na jednotlivých akciách budú pripísané dividendy na základe ex-dividendového zúčtovania v deň splatnosti. Jeżeli rozliczanie dywidend dotyczy akcji i Cash Indeksów, którymi Państwo handlują i które były otwarte najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego pierwszy dzień bez możliwości otrzymania dywidendy (tzw. ex-dividend day), firma rozpocznie rozliczanie dywidend. W przypadku transakcji CFD dotyczących danych akcji rozliczenie dywidend nastąpi w sposób przedstawiony poniżej:

 • Klientom, którzy posiadają długie pozycje konkretnych akcji (CFD) i Cash Indeksów będą przypisane dywidendy na podstawie rozliczenia ex-dywidend.
 • Klientom, którzy posiadają krótkie pozycje konkretnych akcji (CFD) i Cash Indeksów będą odliczone dywidendy na podstawie rozliczenia ex-dywidend.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że dywidendy mogą być opodatkowane. Spółka może zakończyć albo zmodyfikować rozliczanie dywidend głównie na podstawie zmian w prawie, zmian systemu regulacyjnego, stopy podatkowej albo obciążeń podatkowych na rzecz danego podmiotu.


Oplata manipulacyjna:

Oplata w wysokości do 40 EUR zostanie pobrana jeżeli Twoje konto handlowe pozostanie nieaktywne lub nieczynne przez okres sześciu miesiącu zgodnie z Warunkami Ogólnymi. Oplata manipulacyjna będzie równa mniejszej sumie pozostałej na Twoim koncie bądź 40 EUR (lub równowartość w wybranej walucie) pobieranej miesięcznie.


FTT

Wszystkie transakcje dotyczące włoskich CFD i ITA40 podlegają FFT (Podatku od Transakcji Finansowych). Podatek jest naliczany jako stała oplata związana z nominalna wartością transakcji, jak określono poniżej:

 • Aż do EUR 2 500: 0.25 EUR
 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
 • Ponad 1 000 000 EUR: 200 EUR

Ochrona przed ujemnym balansem:

Firma zapewnia, że maksymalna strata dla Klientów na rachunku nie przekracza nigdy dostępnych środków Klienta na danym rachunku. Tym samym salda kont klientów nigdy nie są ujemne, dlatego nigdy nie stracisz, więcej niż to, co już zainwestowałeś, nawet w przypadku silnych wahań na rynku. Racjonalne zarządzanie ryzykiem prowadzone jest przez profesjonalny zespól ekspertów, aby zapewnić, ze nie będziesz narażony na niepotrzebne ryzyko.

Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.