• 13:58:01 GMT+0000
  • 29 września, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Sposoby płatności

Depozyt na konto

Opcje Maksymalny depozyt Minimalny depozyt Depozyt
Przelew Przelew Bez limitów $250 Depozyt
Karta kredytowa/debetowa Karta kredytowa/debetowa $10.000 $100 Depozyt
*Jeśli chcesz zdeponować środki na rachunku obrotowym, upewnij się, że Twoim koncie osobistym środki są dostępne. Jeśli środki spełniają lub przewyższają wymagane minimum zdeponowanej kwoty, $250 (lub równowartość), możesz je przelać z konta osobistego na wybrane konto firmowe w wybranej kwocie ($250 lub więcej).

OX Capital Markets Ltd. nie pobiera opłat za depozyty i wypłaty. Wszelkie opłaty związane z płatnościami i przelewami trzecich stron ponosi klient, a firma pobierze opłaty z rachunku odpowiedniego klienta.

Instytucje finansowe czuwające nad bezpieczeństwem funduszy klienta

Nazwisko Regulator Kraj rejestracji
Eurobank Central Bank of Cyprus Cypr
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska
Ecommpay Financial Conduct Authority (FCA)

OX Capital Markets Ltd. nie pobiera opłat za depozyty i wpłaty. Wszelkie opłaty związane z płatnościami i przelewami innych stron ponosi klient, a firma pobierze opłaty z rachunku odpowiedniego klienta.

Fundusze klientów są dokładnie segregowane i przechowywane zgodnie ze standardami czołówki światowych instytucji finansowych.

Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.