• 01:35:10 GMT+0000
 • 28 września, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Rachunek firmowy

Jeśli klient chciałby założyć konto firmowe dla własnego przedsiębiorstwa lub innego podmiotu biznesowego,
będzie musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające
poniższe dane (jeden dokument może potwierdzać kilka informacji):

 • Numer REGON;
 • Zarejestrowana nazwa firmy i nazwa firmy (jeśli jest inna niż zarejestrowana);
 • Siedziba firmy i miejsce wykonywania działalności, jeśli różni się od siedziby;
 • Dyrektorzy, kierownicy lub inne osoby upoważnione do działań w imieniu firmy;
 • Decyzja firmy dotycząca wyboru osoby upoważnionej do zarządzania kontem;
 • Decyzja firmy dotycząca otwarcia konta;
 • Lista rzeczywistych właścicieli firmy, z pominięciem firm notowanych na giełdzie zarejestrowanych na europejskim rynku regulowanym lub na rynku trzecim z analogicznymi wymaganiami dotyczącymi polityki ujawniania informacji i przejrzystości;
 • Lista zarejestrowanych właścicieli będących przedstawicielami właścicieli, czyli powiernikami.

Wymagane jest dostarczenie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, które potwierdzą wymagane informacje.

DOKUMENTACJA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • Wyciąg z rejestru REGON;
 • Akt założycielski;
 • Statusy;
 • Umowa społeczna;
 • Deklaracja wyboru osoby upoważnionej do zarządzania kontem (Załącznik 1);
 • Deklaracja chęci otwarcia konta (Załącznik 2).

Jeśli zarejestrowany właściciel działa w charakterze przedstawiciela (powiernika) właścicieli rzeczywistych, konieczne będą poniższe dokumenty:

 • Kopia zgody na przedstawicielstwo (umowa powiernicza)
 • Dowód tożsamości i potwierdzenie adresu zameldowania następujących osób:

– przedstawiciela upoważnionego do zarządzania kontem;
– właściciela rzeczywistego;
– przedstawiciela właściciela (powiernika).

 

Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.