• 06:06:06 GMT+0000
 • 4 kwietnia, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Konto osobiste

DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI KLIENTA

Przed aktywacją rachunku klienta, każdy klient zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające jego tożsamość i meldunek.

Dowód tożsamości – WERYFIKACJA KLIENTÓW

Kopia jednego z poniższych dokumentów

 • Paszport – obie strony ze zdjęciem (dobra widoczność linii MRZ);
 • Dowód osobisty – obie strony (dobra widoczność linii MRZ);
 • Prawo jazdy – obie strony.

Kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko;
 • Datę urodzenia;
 • Dokumenty muszą mieć późniejszą datę ważności.

* Adres na dokumencie tożsamości może różnić się od adresu podanego podczas rejestracji

POR – WERYFIKACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA

Celem weryfikacji miejsca zamieszkania klienta jest otrzymanie adresu, pod którym klient zwykle przebywa, a który może różnić się od miejsca zameldowania. Będzie nam więc potrzebny rachunek za media (np. za elektryczność), ponieważ zakładamy, że klient mieszka tam, gdzie płaci rachunki.

Wymagamy kopii jednego z poniższych dokumentów:

 • Rachunek lub faktura za media: elektryczność, gaz, woda, wywóz śmieci;
 • Faktura za internet;
 • Faktura za telefon stacjonarny;
 • Wyciąg (z rachunku bankowego lub karty kredytowej);
 • Umowa wynajmu bądź dowód uiszczenia czynszu;
 • Urzędowe zaświadczenie o miejscu stałego pobytu;
 • Hipoteka;
 • Oficjalny list (policja, ambasada, urzędy, faktura VAT, dokument potwierdzający prawa wyborcze, dowód opłaty składek na ubezpieczenie społeczne).

Kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres;
 • Data (dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy).

NIE AKCEPTUJEMY PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW

 • Ubezpieczenie (np. samochodu);
 • Faktura (za telefon komórkowy, telefon);
 • Dokumenty odręczne.

Procedura aktywacyjna:

Przedstawiciel działu obsługi klienta zweryfikuje i zaakceptuje dokumenty klienta; pracownicy departamentu procesowania transakcji aktywują konto.