• 14:05:46 GMT+0000
 • 1 października, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Konto osobiste

DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI KLIENTA

Przed aktywacją rachunku klienta, każdy klient zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające jego tożsamość i meldunek.

Dowód tożsamości – WERYFIKACJA KLIENTÓW

Kopia jednego z poniższych dokumentów

 • Paszport – obie strony ze zdjęciem (dobra widoczność linii MRZ);
 • Dowód osobisty – obie strony (dobra widoczność linii MRZ);
 • Prawo jazdy – obie strony.

Kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko;
 • Datę urodzenia;
 • Dokumenty muszą mieć późniejszą datę ważności.

* Adres na dokumencie tożsamości może różnić się od adresu podanego podczas rejestracji

POR – WERYFIKACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA

Celem weryfikacji miejsca zamieszkania klienta jest otrzymanie adresu, pod którym klient zwykle przebywa, a który może różnić się od miejsca zameldowania. Będzie nam więc potrzebny rachunek za media (np. za elektryczność), ponieważ zakładamy, że klient mieszka tam, gdzie płaci rachunki.

Wymagamy kopii jednego z poniższych dokumentów:

 • Rachunek lub faktura za media: elektryczność, gaz, woda, wywóz śmieci;
 • Faktura za internet;
 • Faktura za telefon stacjonarny;
 • Wyciąg (z rachunku bankowego lub karty kredytowej);
 • Umowa wynajmu bądź dowód uiszczenia czynszu;
 • Urzędowe zaświadczenie o miejscu stałego pobytu;
 • Hipoteka;
 • Oficjalny list (policja, ambasada, urzędy, faktura VAT, dokument potwierdzający prawa wyborcze, dowód opłaty składek na ubezpieczenie społeczne).

Kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres;
 • Data (dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy).

NIE AKCEPTUJEMY PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW

 • Ubezpieczenie (np. samochodu);
 • Faktura (za telefon komórkowy, telefon);
 • Dokumenty odręczne.

Procedura aktywacyjna:

Przedstawiciel działu obsługi klienta zweryfikuje i zaakceptuje dokumenty klienta; pracownicy departamentu procesowania transakcji aktywują konto.

Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.