• 01:17:10 GMT+0000
  • 28 września, 2020

Pamiętaj handlowanie jest ryzykowne i może skutkować utratą całego kapitału

Karty kredytowe

Aby przeciwdziałać oszustwom związanym z kartami kredytowymi, wymagamy od klienta kopii jego karty kredytowej.

KOPIA MUSI ZAWIERAĆ:

  • Imię i nazwisko właściciela;
  • Pierwsze i ostatnie 4 cyfry numeru karty kredytowej;
  • Data ważności (ważny dokument);
  • Podpis właściciela (zamazany kod CVV2).

Klienci często posługujący się kartą kredytową (kontem) zostaną poproszeni o wysłania deklaracji złożenia depozytu (DOD).

Ostrzeżenie dot. ryzyka: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 58.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Ostrzeżenie dotyczące ryzyka
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 58.04% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.