• 03:35:19 GMT+0000
 • október 31, 2020

A kereskedés kockázatos, és a teljes befektetését kockára teheti.

Engedély és szabályozás

A PT. PROFITFXLEVEL az BCM Begin Capital Markets CY Ltd (korábban OX Capital Markets Ltd) bejegyzett márkaneve. OX Capital Markets Ltd. egy ciprusi befektetési vállalkozás (CIF), amely Ciprus Értékpapír- és Tőzsdei Bizottságának (CySEC) a felügyelete és szabályozása alatt áll. CIF-engedélyszám: 274/15. Engedély biztosítja számunkra, hogy befektetési és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsunk egy vagy több pénzügyi eszközök vonatkozásában, amely a Befektetési Szolgáltatások Nyújtásáról, a befektetési tevékenységek gyakorlásáról, a szabályozott piac működéséről szóló 87(I)/2017-es Törvény első mellékletének I., II. és III. részében részletezett.

RTS 28 and Executive Quality Summary statement

Minden szerződéskötést megelőzően szükséges ügyfélinformáció megtalálható itt a webhelyünkön.

A Társaság függő ügynöki megállapodást kötött az Trade online d.o.o., Golden Line Management Kft, Aegean Equity Single Member P.C., Solum VLC Marketing Company S.L. és a Ox Czechia s.r.o. cégekkel.

Befektetési szolgáltatások:

 1. Egy vagy több pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása.
 2. Megbízások teljesítése az ügyfelek nevében.

Kiegészítő szolgáltatások:

 1. Pénzügyi instrumentumok megőrzése és nyilvántartása az ügyfelek számlájára, beleértve a letéti őrzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például a készpénz-/biztosítékkezelés.
 2. Hitelek vagy kölcsönök nyújtása a befektetőknek annak érdekében, hogy egy vagy több pénzügyi instrumentummal valamely ügyletet végrehajthassanak, amennyiben a hitelt vagy kölcsönt nyújtó vállalkozás érintett az ügyletben.

Pénzügyi instrumentumok:

 1. Átruházható értékpapírok.
 2. Pénzpiaci instrumentumok.
 3. Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei.
 4. Értékpapírokhoz, devizákhoz, kamatlábakhoz vagy hozamokhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, valamint bármely más származtatottmegállapodás, vagy más származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés, amitermészetben vagy készpénzben kiegyenlíthető.
 5. Árutőzsdei termékekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatlábmegállapodások és bármely más, származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy a felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető, (de nem a határidő lejárta vagy más megszűnési ok indokolja miatt)
 6. Árutőzsdei termékekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely más származtatott megállapodás, amely természetben kiegyenlíthető, feltéve, hogy azokkal valamely szabályozott piacon és/vagy MTF-en kereskednek
 7. Árutőzsdei termékekhez kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős árfolyam és bármely más származtatott megállapodások, amelyek természetben kiegyenlíthetők, és amelyeket a III. rész 6. pontja másképpen nem említ, illetve amely nem üzleti célt szolgál, amely rendelkezik más származtatott pénzügyi instrumentumok jellemzőivel, tekintettel arra, hogy, egyebek között, azokat elismert elszámolóházakon keresztül számolják el és egyenlítik ki, vagy rendszeres pótfedezeti felhívások hatálya alá tartoznak
 8. A hitelkockázat átruházására irányuló származtatott instrumentumok.
 9. Különbözetre vonatkozó pénzügyi szerződések
 10. Klimatikus változókhoz, fuvardíjakhoz, engedélyezett kibocsátáshoz, inflációs rátákhoz vagy más hivatalos gazdasági statisztikákhoz kapcsolódó opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely más származtatott ügylet, amelyet készpénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely a felek valamelyikének választása szerint készpénzben kiegyenlíthető (nem a határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt), valamint bármely más eszközökhöz, jogokhoz, kötelezettségekhez, indexhez vagy az e szakaszban másképpen nem említett intézkedéshez kapcsolódó származtatott szerződés, amely rendelkezik a többi származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel, tekintettel többek között arra, hogy valamely szabályozott piacon vagy MTF-en kereskednek-e velük, és azokat elismert elszámolóházakon keresztül számolják el és egyenlítik ki, vagy azokra rendszeres pótfedezeti felhívás vonatkozik.

Nemzetközi bejelentés

Ország Szabályozó
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)
Kockázati figyelmeztetés: A CFD-k összetett eszközök, és a tőkeáttétel miatt nagy a gyors pénzveszteség kockázata. Ennél a szolgáltatónál a kiskereskedelmi befektetői számlák 58.04%-a pénzt veszít CFD-kel történő kereskedés során. Fontolja meg, hogy tisztában van-e a CFD-k működési módjával, és megengedheti-e magának, hogy vállalja annak a magas kockázatát, hogy elveszíti pénzét. Kérjük, olvassa el a Kockázati tájékoztató és felhívás
A CFD-k összetett eszközök, és a tőkeáttétel miatt nagy a gyors pénzveszteség kockázata. Ennél a szolgáltatónál a kiskereskedelmi befektetői számlák 58.04%-a pénzt veszít CFD-kel történő kereskedés során. Fontolja meg, hogy tisztában van-e a CFD-k működési módjával, és megengedheti-e magának, hogy vállalja annak a magas kockázatát, hogy elveszíti pénzét.