• 22:33:52 GMT+0000
  • March 30, 2020

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Načini plaćanja

Depozit na račun

Opcije Maksimalan depozit Minimalan depozit Depozit
Elektronički prijenos novca Elektronički prijenos novca Neograničeno $250 Depozit
Kreditna / debitna kartica Kreditna / debitna kartica $10.000 $100 Depozit
*Ako želite upotrijebiti gotovinu, prvo položite tu gotovinu na svoj račun, a zatim nam pošaljite ta sredstva prijenosom na Profitlevel račun.

OX Capital Markets Ltd. ne naplaćuje nikakve provizije na vaše depozite niti na povlačenje novca. Svako terećenje za uplatu i prijenos novca koje određuje treća strana snosit će klijent, a Kompanija će odgovarajući klijentov račun umanjiti za ta terećenja.

Financijske ustanove koje štite sredstva klijenta

Naziv banke Regulator Država registriranja
Eurobank Central Bank of Cyprus Cipar

OX Capital Markets Ltd. ne naplaćuje nikakve provizije na vaše depozite niti na povlačenje novca. Svako terećenje za uplatu i prijenos novca koje određuje treća strana snosit će klijent, a Kompanija će odgovarajući klijentov račun umanjiti za ta terećenja.

Sredstva klijenata su strogo odvojena i čuvana kod reguliranih financijskih institucija.