• 23:33:22 GMT+0000
 • March 30, 2020

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Poslovni račun

Ako je klijent zainteresiran za mogućnost postavljanja računa za svoju tvrtku (osobno poduzeće), kompaniju
ili drugu vrstu pravnog lica, on treba dokazati ili podnijeti dokumente koji navode
sljedeće činjenice (jedan dokument može istodobno navoditi više činjenica):

 • Registrirani broj tvrtke;
 • Registrirani naziv tvrtke i poslovno ime (ako je drukčije od registriranog naziva);
 • sjedište tvrtke i mjesto poslovanja, ako je drukčije od registriranog sjedišta;
 • ravnatelje, rukovoditelje i druge osobe ovlaštene da djeluju u ime tvrtke;
 • odluku tvrtke o imenovanju predstavnika koji je ovlašten za pristupanje računu;
 • Odluku tvrtke o otvaranju računa;
 • Popis vlasnika tvrtke, izuzev kod tvrtki kojima se javno trguje na nekom europskom uređenom tržištu ili trećem tržištu s jednakim zahtjevima glede objelodanjivanja podataka i transparentnosti;
 • Popis registriranih (imenovanih) vlasnika koji postupaju kao predstavnici vlasničkih tvrtki.

Neophodno je podnijeti izvorne dokumente ili ovjerene kopije svih dokumenata koji navode neophodne činjenice.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA PODNIJETI:

 • Izvod iz trgovinskog registra;
 • Memorandum o udruživanju;
 • Statusi;
 • Društveni ugovor;
 • Odluka o imenovanju predstavnika ovlaštenog za pristup računu (Aneks 1);
 • Odluka o otvaranju računa (Aneks broj 2).

Ako registrirani vlasnik djeluje kao predstavnik (imenovani) vlasnika, potrebni su i sljedeći dokumenti:

 • Primjerak ugovora o predstavljanju (ugovor o zastupanju)
 • Dokaz o prihodima (POI) i dokaz o prebivalištu (POR) za sljedeće osobe:

– Predstavnika koji je ovlašten da pristupa računu;
– Vlasnika;
– Predstavnika vlasnika (imenovanog).