• 22:43:04 GMT+0000
 • March 30, 2020

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Ostali dokumenti

Ako klijent živi s obitelji i ne može poslati dokaz boravišta koji će glasiti na njegovo ime, zatražit ćemo od njega da pošalje sljedeće dokumente jednog člana obitelji (majke, oca, supruge ili supruga):

 • Dokaz identiteta;
 • Dokaz boravišta;
 • u slučaju majke, odnosno oca, trebat ćemo rodni list klijenta;
 • u slučaju supruge, odnosno supruga, trebat ćemo vjenčani list.

Ako se klijent ne koristi svojom karticom, odnosno računom, za prijenos sredstava, već polaže novac s računa svoje majke/oca/supruge/supruga, zatražit ćemo od klijenta da pošalje sljedeće dokumente tog člana obitelji:

 • Dokaz identiteta;
 • Dokaz boravišta;
 • u slučaju majke, odnosno oca, trebat ćemo rodni list klijenta;
 • u slučaju supruge, odnosno supruga, trebat ćemo vjenčani list.
 • bankovni izvod tog člana obitelji;
 • izjavu o trećem licu koje polaže depozit.