• 14:06:23 GMT+0000
 • September 29, 2020

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Ostali dokumenti

Ako klijent živi s obitelji i ne može poslati dokaz boravišta koji će glasiti na njegovo ime, zatražit ćemo od njega da pošalje sljedeće dokumente jednog člana obitelji (majke, oca, supruge ili supruga):

 • Dokaz identiteta;
 • Dokaz boravišta;
 • u slučaju majke, odnosno oca, trebat ćemo rodni list klijenta;
 • u slučaju supruge, odnosno supruga, trebat ćemo vjenčani list.

Ako se klijent ne koristi svojom karticom, odnosno računom, za prijenos sredstava, već polaže novac s računa svoje majke/oca/supruge/supruga, zatražit ćemo od klijenta da pošalje sljedeće dokumente tog člana obitelji:

 • Dokaz identiteta;
 • Dokaz boravišta;
 • u slučaju majke, odnosno oca, trebat ćemo rodni list klijenta;
 • u slučaju supruge, odnosno supruga, trebat ćemo vjenčani list.
 • bankovni izvod tog člana obitelji;
 • izjavu o trećem licu koje polaže depozit.
Upozorenje o riziku: Ugovori za razliku (CFD) su složeni instrumenti koji nose visok rizik od ubrzanog gubitka novca usljed poluge. 58.04% računa malih investitora izgubi novac kad trguje ugovorima za razliku s ovim dobavljačem. Trebate razmotriti razumijete li kako CFD-i funkcioniraju i možete li si priuštiti prihvaćanje visokog rizika od gubljenja novca. Molimo, pročitajte Očitovanje rizika i upozorenje
Ugovori za razliku (CFD) su složeni instrumenti koji nose visok rizik od ubrzanog gubitka novca usljed poluge. 58.04% računa malih investitora izgubi novac kad trguje ugovorima za razliku s ovim dobavljačem. Trebate razmotriti razumijete li kako CFD-i funkcioniraju i možete li si priuštiti prihvaćanje visokog rizika od gubljenja novca.