• 05:44:22 UTC
  • October 23, 2019

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Kreditne kartice

Kako bi se spriječile prevare s kreditnim karticama, od svojih klijenata zahtijevamo kopiju njihove kreditne kartice.

KOPIJA MORA SADRŽAVATI:

  • Ime vlasnika;
  • Prve 4 znamenke i zadnje 4 znamenke broja kreditne kartice;
  • Rok važenja (još uvijek važeći); 
  • Potpis vlasnika. (zatamnite sigurnosni broj)

Klijenti s visokom aktivnošću na svojoj kreditnoj kartici (računu) bit će zamoljeni da pošalju i izjavu o depozitima (DOD – Declaration of Deposits).