• 12:51:04 UTC
 • 12 April, 2021

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Osobni račun

DOKUMENTI NEOPHODNI ZA REGISTRIRANJE KORISNIKA

Prije aktiviranja aktivnog (live) računa klijenta svaki klijent je obvezan podnijeti dokumente kojim potvrđuje svoj identitet i prebivalište.

Dokaz identiteta – POTVRĐIVANJE KLIJENATA

Primjerak jednog od sljedećih identifikacijskih dokumenata

 • Putovnica – obje strane s fotografijom (dobro vidljive crte u strojno čitljivom području);

 • Osobna iskaznica – obje strane (dobro vidljive crte u strojno čitljivom području);

 • Vozačka dozvola – obje strane.

Primjerak mora sadržavati:

 • Puno ime i prezime;

 • Datum rođenja;

 • Ispravan rok važenja.

* Adresa na identifikacionom dokumentu ne smije biti istovjetna adresi datoj pri registriranju

Dokaz o prebivalištu - POTVRDA PREBIVALIŠTA KLIJENTA

Svrha je provjere prebivališta osigurati adresu na kojoj klijent uobičajeno prebiva, a koja može biti drukčija od adrese stanovanja. Zbog toga je potrebno dostaviti komunalni račun (na primjer, račun za električnu energiju) jer je pretpostavka da je boravište klijenta tamo gdje klijent plaća svoje račune.

Zahtijevamo primjerak sljedećih dokumenata:

 • Račun ili fakturu za javne usluge: električnu energiju, plin, vodu, smeće;

 • Račun za internet vezu;

 • Račun za fiksnu telefonsku vezu;

 • Bankovni izvod (za bankovni račun ili za kreditnu karticu);

 • Ugovor o zakupu ili račun za stanarinu;

 • Državna potvrda o rezidentnosti;

 • Hipoteka;

 • Zvanično pismo (policije, veleposlanstva, općine, porezne službe, potvrda biračkog organa, dokaz državnog socijalnog osiguranja).

Primjerak mora sadržavati:

 • Puno ime i prezime;

 • Adresu;

 • Datum (dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci).

SLJEDEĆI DOKUMENTI NISU PRIHVATLJIVI

 • Osiguranje (osiguranje za automobil i slično);

 • Račun (za mobilni uređaj ili telefon);

 • Dokumenti pisani rukom.

Postupak aktiviranja klijenta:

Osoblje korisničke podrške pregleda i odobrava dokumente klijenta; naše osoblje odgovarajućeg odjela aktivira klijentove račune za trgovanje.

Upozorenje o riziku: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 68.98% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Molimo, pročitajte Obavijest o riziku i upozorenja

Upozorenje o riziku: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 68.98% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Molimo, pročitajte Obavijest o riziku i upozorenja