🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Dokumenti

POSLOVNI RAČUN

Ako je klijent zainteresiran za mogućnost otvaranja računa za svoj obrt (vlastito poduzeće), tvrtku ili drugu vrstu poslovnog subjekta, mora dokazati ili predati dokumente, demonstrirajući sljedeće činjenice (Jedan dokument može istodobno pokazati više činjenica):

 • Registracijski broj tvrtke;

 • Registrirani naziv tvrtke;

 • Sjedište tvrtke i mjesto poslovanja, ako se razlikuje od sjedišta;

 • Direktori, menadžeri ili druge osobe koje su ovlaštene djelovati u ime tvrtke;

 • Odluka tvrtke o imenovanju predstavnika koji je ovlašten za pristup računu;

 • Odluka tvrtke o otvaranju računa;

 • Popis stvarnih vlasnika tvrtke, osim tvrtki kojima se javno trguje i nalaze se na europskom uređenom tržištu ili na trećem tržištu s jednakim zahtjevima za objavljivanje i transparentnost;

 • Popis registriranih vlasnika koji djeluju kao predstavnici vlasničkih (nominiranih) tvrtki.

Potrebno je dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata koji dokazuju tražene činjenice.

Ispod je popis korporativnih dokumenata potrebnih za otvaranje poslovnog računa:

 • Memorandum i statut (aktivnost, opis)

 • Potvrda o osnivanju

 • Potvrda dioničara

 • Potvrda direktora i tajnika

 • Potvrda o registriranoj adresi - adresa tvrtke

 • Komunalni račun za adresu tvrtke (u posljednjih 6 mjeseci)

 • Kopija SVIH dioničara i putovnica direktora

 • Račun za komunalne usluge osobnih adresa SVIH dioničara / direktora

 • Odluka odbora kojom se potvrđuje odluka tvrtke o imenovanju predstavnika koji je ovlašten pristupiti računu i djelovati u ime tvrtke

 • Rezolucija odbora kojom se potvrđuje odluka tvrtke o otvaranju računa

DOKUMENTACIJA ZA DEMONSTRACIJU:

 • Izvadak iz Trgovačkog registra;

 • Memorandum o udruživanju;

 • Statusi;

 • Društveni ugovor;

 • Obrazac odluke o imenovanju predstavnika koji je ovlašten za pristup računu;

 • Obrazac odluke o otvaranju računa.

Za pojedinca koji će račun koristiti u ime tvrtke potrebno je osigurati sljedeće:

 • Punomoć

 • Kopija putovnice pojedinca

 • Dokaz o prebivalištu

  Bilješka: Prema primjenjivom regulatornom okviru(Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 and Directive 2014/65/EU – MiFID II), Društvo će voditi evidenciju koja sadrži osobne podatke klijenta, informacije o trgovanju, dokumente o otvaranju računa, komunikacije i bilo što drugo, što se odnosi na klijenta, najmanje 5 (pet) godina, nakon prekida poslovnog odnosa s klijentom. Ovo traži nadležno tijelo (CySEC), ako nacionalnim zakonom nije drugačije određeno, za dodatno razdoblje do 7 (sedam) godina.

OSOBNI RAČUN

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJU KLIJENTA

Ispod je popis potrebnih dokumenata koji su potrebni da bi se klijentov račun mogao aktivirati i potvrditi vaš identitet i prebivalište.

Dokaz o identitetu - AUTENTIFIKACIJA KLIJENTA

Kopija jednog od sljedećih identifikacijskih dokumenata

 • Putovnica – stranica s fotografijom (dobra vidljivost linija SČZ);

 • Osobna iskaznica – obje strane (dobra vidljivost linija SČZ);

 • Vozačka dozvola - obje strane.

Kopija mora sadržavati:

 • Puno ime (isto kao na putovnici / osobnoj iskaznici);

 • Datum rođenja (isto kao na putovnici / osobnoj iskaznici);

 • Osobni dokument mora biti valjan.

* Adresa na identifikacijskom dokumentu ne mora biti identična adresi navedenoj pri registraciji

Prema Zakonu 188 (I) / 2007, s vremena na vrijeme izmijenjenom i dopunjenom, Za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, stavak 66 (2): „Zabranjeno je osobama koje se bave financijskim ili drugim poslovnim aktivnostima otvarati ili održavati anonimni ili numerirani račun ili račune na imena koja nisu navedena u službenim dokumentima o identitetu."

Stoga vas molimo da svoju registraciju popunite točnim podacima koji odgovaraju podacima o vašem identitetu i dokumentima prebivališta.

Dokaz o prebivalištu – PROVJERA STANOVANJA KLIJENTA

Potrebna nam je kopija jednog od sljedećih dokumenata: Jasna kopija jednog od sljedećih dokumenata izdanih u posljednjih 6 mjeseci koji sadrže adresu stanovanja, puno ime i datum izdavanja dokumenta:

 • račun za komunalne usluge (fiksni, voda, struja, plin, internet, odlaganje otpada itd.)

 • bankovni izvod

 • bilo koji vladin dokument

 • ugovor o zakupu zajedno s priznanicom

Kopija mora sadržavati:

 • Puno ime (isto kao na putovnici/ OI-i);

 • Adresa (ista kao na putovnici/ OI-i) ;

 • Datum (dokument se mora izdati u roku od 6 mjeseci).

Sljedeći dokumenti neće biti prihvaćeni

 • Osiguranje (auto osiguranje, itd.);

 • Račun (mobitel, telefon);

 • Rukom pisani dokumenti.

Napominjemo da BCM Begin Capital Markets CY Ltd (u daljnjem tekstu „BCM“) zadržava pravo zahtijevati sve dodatne informacije / dokumentaciju, ako su potrebne, kako bi dovršili aktivaciju vašeg trgovačkog računa. U tom će vas slučaju kontaktirati službenik BCM-a.

Prema relevantnom zakonu i direktivi: "Kumulativno vrijeme u kojem je završena provjera identiteta kupca / stvarnog vlasnika ne smije biti dulje od 15 dana od prvog kontakta." „Ako provjera identiteta kupca / stvarnog vlasnika nije dovršena tijekom određenog vremenskog okvira od 15 dana, početak poslovnog odnosa mora se prekinuti na datum isteka roka i sva položena sredstva moraju se vratiti kupcu / stvarnom vlasniku, na isti bankovni račun s kojeg su potekli. Postupak povrata sredstava mora se dogoditi odmah, bez obzira je li kupac zatražio povrat svojih sredstava ili ne.

Postupak za aktiviranje klijenta:

Molimo vas imajte na umu da će vaš račun biti spreman za trgovanje samo ako je aktiviran (osigurana sva potrebna dokumentacija) i financiran. Nećete moći trgovati ako je stanje na vašem računu nula.

Napomena: Prema primjenjivom regulatornom okviru (Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 and Direktiva 2014/65 / EU - MiFID II ), Društvo će voditi evidenciju koja sadrži osobne podatke klijenta, informacije o trgovanju, dokumente o otvaranju računa, komunikacije i bilo što drugo, što se odnosi na klijenta, najmanje 5 (pet) godina, nakon prekida poslovnog odnosa s klijentom. Ovo traži nadležno tijelo (CySEC), ako nacionalnim zakonom nije drugačije određeno, za dodatno razdoblje do 7 (sedam) godina.

OSTALI DOKUMENTI

Ako klijent živi s obitelji i ne može poslati dokaz o prebivalištu na svoje ime, zamolit ćemo ga da pošalje sljedeće dokumente od člana obitelji (majke, oca, supruge i supruga):

 • Dokaz o identifikaciji;

 • Dokaz o prebivalištu;

 • u slučaju majke / oca trebamo rodni list klijenta;

 • u slučaju supruge / muža trebamo vjenčani list.

Molimo obratite pažnju da Tvrtka ne prihvaća plaćanja trećih strana

KREDITNE KARTICE

Kako bi se spriječile prevare s kreditnim karticama, od svojih klijenata zahtijevamo kopiju njihove kreditne kartice.

KOPIJA MORA SADRŽAVATI:

 • Ime vlasnika;

 • Prve 4 znamenke i zadnje 4 znamenke broja kreditne kartice;

 • Rok važenja (još uvijek važeći); 

 • Potpis vlasnika. (zatamnite sigurnosni broj)

Klijenti s visokom aktivnošću na svojoj kreditnoj kartici (računu) bit će zamoljeni da pošalju i izjavu o depozitima (DOD – Declaration of Deposits).

Upozorenje o riziku: Ugovori za razliku (CFD) su složeni instrumenti koji nose visok rizik od brzog gubitka novca zbog poluge. 92.38% računa malih investitora izgubi novac kad trguje ugovorima za razliku s ovim pružateljem usluga. Trebate razmotriti razumijete li kako CFD-i funkcioniraju, te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Molimo, pročitajte Obavijest o riziku i upozorenja.

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. trenutno ne prihvaća registracije slovenskih državljana ili rezidenata.