• 01:42:28 GMT+0000
  • September 28, 2020

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osobni podaci

0%

?
Informacije

U slučaju da su naše usluge uvedena ste dobili od svog partnera navedite svoje ime ili svoju šifru.

2. Daljnji osobni podaci

0%

?
Informacije

Država u kojoj plaćate porez na prihod.

?
Informacije

Porezni identifikacijski broj (OIB)

more info

?
Informacije

Razlog A - Zemlja / nadležnost u kojoj je nositelj računa obveznik plaćanja poreza ne izdaje OIB-ove svojim rezidentima

Razlog B - Vlasnik računa inače ne može dobiti OIB ili ekvivalentni broj (Objasnite zašto ne možete dobiti OIB u tablici u nastavku ako ste odabrali ovaj razlog

Razlog C - Nije potreban OIB. (Izaberite samo ovaj razlog ako domaći zakon nadležne jurisdikcije ne zahtijeva prikupljanje OIB-a prema toj jurizdikciji )

?
Informacije

Razlog A - Zemlja / nadležnost u kojoj je nositelj računa obveznik plaćanja poreza ne izdaje OIB-ove svojim rezidentima

Razlog B - Vlasnik računa inače ne može dobiti OIB ili ekvivalentni broj (Objasnite zašto ne možete dobiti OIB u tablici u nastavku ako ste odabrali ovaj razlog

Razlog C - Nije potreban OIB. (Izaberite samo ovaj razlog ako domaći zakon nadležne jurisdikcije ne zahtijeva prikupljanje OIB-a prema toj jurizdikciji )

?
Informacije

Razlog A - Zemlja / nadležnost u kojoj je nositelj računa obveznik plaćanja poreza ne izdaje OIB-ove svojim rezidentima

Razlog B - Vlasnik računa inače ne može dobiti OIB ili ekvivalentni broj (Objasnite zašto ne možete dobiti OIB u tablici u nastavku ako ste odabrali ovaj razlog

Razlog C - Nije potreban OIB. (Izaberite samo ovaj razlog ako domaći zakon nadležne jurisdikcije ne zahtijeva prikupljanje OIB-a prema toj jurizdikciji )

3. Financijski podaci

0%

?
Informacije

Neto vrijednost je definirana kao razlika između klijentove imovine i obveza. Ova vrijednost se odnosi na ekonomski položaj, a posebno na iznos novca koji klijentu ostane nakon svih odbitaka. U slučaju pravnih osoba, ova vrijednost izražava vrijednost svih sredstava prema svim obvezama u financijskom izvješću.

Imovina pojedinaca obično uključuje novac ili njegove ekvivalente, kao što je kuća ili auto, investicijski račun, druge vrijednosti poput nakita ili antikviteta, a u slučaju tvrtki npr. imovina, inventar, materijal, postrojenja, oprema, strojevi i zgrade.

Obveze su dugovanja prema drugima, kao što su kreditne kartice ili bankovni dugovi, obveznice, mjenice, hipoteke, izvanredne isplate duga dobavljačima ili kreditna linija u banci itd

?
Informacije

Glavni izvor prihoda ili imovne, s obzirom na klijentovu glavnu djelatnost.

?
Informacije

Osobna ulaganja Znači nizak rizik ulaganja, dok se očekiva niži povratak ulaganja, npr. od 4 do 12% p.a.

Špekulacija Špekulativno ulaganje je ulaganje sa znatnim rizikom, dok se očekiva znatna dobit, npr preko 20% p.a.

Hedging Investicijske odluke za ublažavanje rizika određenog financijskog instrumenta ulaganjem u dva financijska instrumenta, čiji je tržišni razvoj virtualan, npr opcije i budući ugovori.

Očuvanje kapitala ulaganje u kojoj ne želite riskirati gubitak uloženog kapitala

?
Informacije

Očekivani iznos novca koji se investira na godišnjoj razini..

4. Procjena prikladnosti

0%Upozorenje o riziku

Poštovani!Žao nam je, ali odgovori koje ste naveli govore da vaš profil se ne podudara s rizikom povezanom s proizvodima s polugom koji djeluju na tržištu i fizičkim dionicama. Proizvodi koje nudimo su vrlo rizični i nestabilni. Klijenti mogu izgubiti sav svoj uloženi kapital. Trenutno vam ne možemo omogućiti otvaranje korisničkog računa.

Upozorenje o riziku

Poštovani!Na temelju odgovora koje ste dali, zaključuje se da trenutno nemate potrebno iskustvo i znanje da biste shvatili složenost i rizik povezane s proizvodima poluge. Proizvodi koje nudimo su vrlo rizični, nestabilni i klijenti mogu izgubiti sav svoj uloženi kapital. Preporučujemo vam da steknete bolje znanje o financijskim proizvodima i upoznate vaš poslužitelj s demo računom koji je dostupan na našoj trgovačkoj platformi kako biste dodatno razvili vaše razumijevanje proizvoda koje nudimo. Ovime potvrđujem da neću moći trgovati CFD-ovima bez da razvijem svoje znanje i iskustvo u proizvodima financijske poluge.(nakon čega slijedi potvrdni okvir)

Upozorenje o riziku

Poštovani!Na temelju odgovora koje ste dali, zaključuje se da trenutno nemate potrebno iskustvo i znanje da biste shvatili složenost i rizik povezane s proizvodima poluge/ financijskim instrumentima. Proizvodi koje nudimo su vrlo rizični i nestabilni i klijenti mogu izgubiti sav svoj uloženi kapital. Potičemo vas da steknete bolje iskustvo u iskorištavanju proizvoda poluge/ financijskih instrumenata i upoznate vaš poslužitelj s demo računom dostupan na našoj trgovačkoj platformi kako biste dodatno razvili vaše razumijevanje proizvoda koje nudimo. Ovime potvrđujem da mi neće biti omogućeno trgovanje ako ne razvijem svoje znanje o proizvodima s polugom i financijskim instrumentima ili steknem više iskustva. (nakon čega slijedi potvrdni okvir)

Upozorenje o riziku

Poštovani!Na temelju odgovora koje ste dali, zaključuje se da trenutno možda nemate potrebno znanje za razumijevanje financijskih instrumenata koje nudi naša tvrtka. Neće vam biti omogućeno trgovanje bez razvoja znanja o financijskim proizvodima. Za više informacija kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.

Upozorenje o riziku

Poštovani!Na temelju odgovora koje ste dali, zaključuje se da vaš profil se ne podudara s rizičnom prirodom financijskih instrumenata koje nudi naša tvrtka. Proizvodi koje nudimo su vrlo rizični i nestabilni i klijenti mogu izgubiti sav svoj uloženi kapital. U ovom trenutku ne možemo vam omogućiti trgovinu. Za više informacija kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.

Upozorenje o riziku

Poštovani!Podsjećamo da korištenjem alata poluge usluge koje pružamo su veoma rizične i nestabilne, klijenti mogu izgubiti sav njihov uloženi kapital.

5. Usklađenost

0%

Ovdje možete povući i ispustiti svoje datoteke.

Click me to remove the file.

Ovdje možete povući i ispustiti svoje datoteke.

Click me to remove the file.
?
Informacije

Pojam 'Politički izložene osobe' uključuje sljedeće fizičke osobe kojima su ili kojima su bile povjerene istaknute javne funkcije u Republici Cipar ili u bilo kojoj drugoj zemlji i članovima njihove uže obitelji ili osobe za koje se zna da su bliski suradnici takvih osoba:
i. Šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara,
ii. članovi sabora,
iii. članovi vrhovnih sudova, ustavnih sudova i drugih pravosudnih tijela na visokoj razini čije odluke nisu predmet daljnje žalbe, osim u iznimnim okolnostima,
iv. Članovi revizorskih tijela, ili članovi odbora narodnih banaka,
v. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga,
vi. članovi administrativnih, upravnih i nadzornih tijela poduzeća u državnom vlasništvu.
'Članovi uže obitelji' uključuje sljedeće:
vii. supružnika ili osobu s kojom živi zajedno najmanje jednu godinu,
viii. djecu i njihove supružnike ili osobe s kojima žive u zajednici u trajanju od najmanje jedne godine,
ix. roditelje.
'Osobe za koje se zna da su bliski suradnici' uključuje sljedeće:
x. svaku fizičku osobu za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim tijelima ili pravne sporazume, ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom iz točke (i) ili (vi) koje su naprijed navedene.
xi. svaka fizička osoba koja ima isključivo stvarno vlasništvo nad pravnim tijelom ili pravne sporazume za koju je poznato da je postavljena de facto za dobrobit osobe iz točke (i) ili (vi).

Upozorenje o riziku: Ugovori za razliku (CFD) su složeni instrumenti koji nose visok rizik od ubrzanog gubitka novca usljed poluge. 58.04% računa malih investitora izgubi novac kad trguje ugovorima za razliku s ovim dobavljačem. Trebate razmotriti razumijete li kako CFD-i funkcioniraju i možete li si priuštiti prihvaćanje visokog rizika od gubljenja novca. Molimo, pročitajte Očitovanje rizika i upozorenje
Ugovori za razliku (CFD) su složeni instrumenti koji nose visok rizik od ubrzanog gubitka novca usljed poluge. 58.04% računa malih investitora izgubi novac kad trguje ugovorima za razliku s ovim dobavljačem. Trebate razmotriti razumijete li kako CFD-i funkcioniraju i možete li si priuštiti prihvaćanje visokog rizika od gubljenja novca.