• 12:49:34 UTC
 • 12 April, 2021

Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti ugrožena

Licenca i upravljanje

PT. PROFITFXLEVEL je brend tvrtke BCM Begin Capital Markets CY Ltd je Ciparska investicijska tvrtka (CIF), koju ovlašćuje i regulira Ciparska komisija za vrijednosne papire i burzu (CySEC) pod licencom br. 274/15. Licencirani smo pružati investicijske i pomoćne usluga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata, navedenih u Dijelu I., II. i III. Dijelu Prvog Dodatka Zakona 87 (I) / 2017 za pružanje investicijskih usluga, obavljanje investicijskih aktivnosti, operacije na reguliranom tržištu:

RTS 28 and Executive Quality Summary statement

Svi pred-ugovorni podaci o klijentima mogu biti nađeni na našem web-mjestu ovdje.

Vezani zastupnici tvrtke su Trade online d.o.o.Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C.Solum VLC Marketing Company S.L.Ox Czechia s.r.o.

Investicijske usluge:

 1. Prijem i prijenos naloga povezanim sa jednim ili više financijskih instrumenata

 2. Izvršenje naloga u ime klijenata

 3. Upravljanje portfeljem

Dodatne usluge:

 1. Čuvanje i uređivanje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući skrbništvo i povezane usluge kao što su upravljanje gotovinom, odnosno kolateralom

 2. Odobravanje kredita ili zajmova investitoru koji će mu omogućiti da izvrši transakciju jednog ili više financijskih instrumenata, kad je tvrtka koja odobrava kredit ili zajam uključena u tu transakciju

 3. Odobravanje kredita ili zajmova od strane investitora kako bi se omogućilo njegovo obavljanje transakcije u jednom ili više financijskih instrumenata, gdje je tvrtka koja odobrava kredit ili zajam uključena u transakciju

 4. Investicijsko istraživanje i financijska analiza ili drugi oblici opće preporuke koji se odnose na transakcije u financijskim instrumentima

Financijski instrumenti:

 1. Prenosivi vrijednosni papiri

 2. Instrumenti novčanog tržišta

 3. Jedinice u poduzećima zajedničkog ulaganja

 4. Opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s vrijednosnim papirima, valutama, kamatnim stopama ili prinosima, ili drugi izvedeni instrumenti, financijski indeksi ili financijske mjere koje se mogu izmiriti fizički ili gotovinom

 5. Opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s robom koji se moraju izmiriti gotovinom ili se mogu izmiriti gotovinom po izboru jedne od strana (osim zbog zadanog ili drugog otkaza)

 6. Opcije, budućnosnice, zamjene i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s robom koji se mogu izmiriti fizički pod uvjetom da se njima trguje na uređenom tržištu odnosno MTF (višestrani sustav trgovanja)

 7. Opcije, budućnosnice, zamjene, terminski ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s robom, koji se mogu fizički izmiriti, a koji nisu inače navedeni u točki 6 Dijela III i koji nemaju komercijalnu namjenu, koji imaju svojstvo drugih izvedenih financijskih instrumenata, u pogledu, između ostalog, da li su izvršeni i izmireni preko priznatih klirinških kuća ili su predmet redovnih poziva upozorenja za marginu

 8. Izvedeni instrumenti za prijenos kreditnog rizika

 9. Financijski ugovori za razlike

 10. Opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s klimatskim varijablama, vozarinama, dopuštenim emisijskim stopama ili stopama inflacije ili drugim službenim ekonomskim statističkim vrijednostima koji se moraju izmiriti gotovinom ili se mogu izmiriti gotovinom po izboru jedne od strana (osim zbog zadanog ili drugog otkaza), kao i bilo koji drugi izvedeni ugovor povezanim s aktivom, pravima, obvezama, indeksima i mjerama koji nije inače naveden u ovom Dijelu, koji ima svojstvo drugih izvedenih financijskih instrumenata, u pogledu, između ostalog, trguje li se njima na uređenom tržištu odnosno MTF (višestrani sustav trgovanja), jesu li izvršeni i izmireni preko priznatih klirinških kuća ili su predmet redovnih poziva upozorenja za marginu.

Međunarodno obavještavanje

Country Regulator
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Upozorenje o riziku: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 68.98% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Molimo, pročitajte Obavijest o riziku i upozorenja

Upozorenje o riziku: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 68.98% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Molimo, pročitajte Obavijest o riziku i upozorenja