• 16:18:27 UTC
 • 25 February, 2021

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

Όροι συναλλαγών

Τύποι παραγγελιών: 

Η BCM Begin Capital Markets CY Ltd παρέχει στους πελάτες τους ακόλουθους τύπους παραγγελιών: Αγορά, Πώληση, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ώρες συναλλαγών:

Οι ώρες συναλλαγών για Forex, εμπορεύματα και δείκτες αναγράφονται εδώ. Οι ώρες συναλλαγών για μετοχές αναγράφονται εδώ.

Μέσα:

Ολόκληρος ο κατάλογος διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων μαζί με το υποκείμενο στοιχείο και το χρηματιστήριο, στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές για αυτό το στοιχείο, αναγράφονται εδώ.

Δοκιμαστικός λογαριασμός

Μπορείτε να εξασκηθείτε με έναν δοκιμαστικό λογαριασμό για μια διάρκεια 30 ημερών. Μετά το πέρας των 30 ημερών, μπορείτε να αναβαθμίσετε τον δοκιμαστικό λογαριασμό σας σε Ζωντανό λογαριασμό.

Όροι και προδιαγραφές συναλλαγών: 

Η BCM Begin Capital Markets CY Ltd παρέχει στους πελάτες της τα ακόλουθα:

 • Κυμαινόμενο (τυπικό)* spread. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να προκαλέσουν την επιμήκυνση ή συντόμευση των spread, πέρα από τυπικά spread

 • Μεγάλη ποικιλία μέσων συναλλαγών (Forex, πολύτιμα μέταλλα και CFD)

 • Συναλλαγές με πρότυπα μεγέθη παρτίδων

 • Spread που ξεκινούν από 3 pip στο EUR/USD

 • Ελάχιστη αρχική κατάθεση $ 250 με τραπεζικό έμβασμα

 • Μόχλευση 1:100 για επαγγελματίες πελάτες**

*Η απαίτηση περιθωρίου για το άνοιγμα νέων θέσεων θα υπολογίζεται βάσει της νέας μειωμένης μόχλευσης.

** Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της CySEC που δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2018 αναφορικά με την Ανακοίνωση Τύπου για τα μέτρα παρέμβασης προϊόντων σε CFD, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (“ESMA”), τα όρια μόχλευσης του ανοίγματος μιας θέσης από έναν πελάτη λιανικής πρέπει να είναι 30:1. Αν είστε έμπειρος πελάτης και έχετε τη δυνατότητα, καθώς και μπορείτε να κατανοήσετε τους κινδύνους που υπάρχουν σε συναλλαγές με υψηλότερο περιθώριο, μπορείτε να ζητήσετε υψηλότερο περιθώριο μόχλευσης, και το αίτημα σας θα εξεταστεί.

Swaps:

Θα χρεώνονται ή πιστώνονται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Οι τριπλές ανταλλαγές θα χρεώνονται την Τετάρτη (MT5). Για λεπτομέριες δείτε MT5.

Αμοιβή Διαχείρισης

Η κράτηση φυσικών αποθεματων, οδηγεί σε αμοιβή διαχείρισης, η οποία θα χρεώνεται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Παρακαλώ σημειώστε οτι, τις Τετάρτες η αμοιβή θα είναι τριπλή. Παρακαλώ βρείτε τη Αμοιβή Διαχείρησης εδώ.

Ειδοποίηση:

Οι πελάτες θα προειδοποιούνται από την πλατφόρμα στο 100% του επιπέδου περιθωρίου, πως προσεγγίζουν την αυτοματοποιημένη ρευστοποίηση της θέσης τους. Οι πελάτες θα λαμβάνουν μια αυτοματοποιημένη ειδοποίηση κλήσης περιθωρίου μόνο αν είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα συναλλαγών τους. Επομένως, συστήνεται στους πελάτες να συνδέονται στην πλατφόρμα συναλλαγών τους τακτικά ώστε να διασφαλίσουν πως ελέγχουν τα ίδια κεφάλαιά τους και τυχόν σχετικές ειδοποιήσεις. Προειδοποιούμε επίσης τους πελάτες ότι τη στιγμή που το επίπεδο περιθωρίου τους πέσει κάτω από το 50%, η πλατφόρμα θα ρευστοποιήσει αυτόματα τις θέσεις τους.

Προστασία αρνητικού υπολοίπου:

Η Εταιρεία διασφαλίζει πως η μέγιστη απώλεια για τους πελάτες βάσει λογαριασμού, δεν θα υπερβαίνει ποτέ τα διαθέσιμα κεφάλαια στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Επομένως, τα υπόλοιπα των πελατών δεν είναι ποτέ αρνητικά, ώστε να μην χάσετε ποτέ περισσότερα από αυτά που έχετε ήδη επενδύσει, ακόμη και σε περιπτώσεις υψηλών διακυμάνσεων. Η σοφή διαχείριση κινδύνου πραγματοποιείται από επαγγελματικό προσωπικό εμπειρογνωμώνων, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα είστε εκτεθειμένοι σε περιττούς κινδύνους.

Πίνακας μετακύλισης MT5:

Η BCM Begin Capital Markets CY Ltd θα μετακυλίσει αυτόματα τις ανοιχτές θέσεις των πελατών για εμπορεύματα, δείκτες και ομόλογα στην επόμενη ρευστή σύμβαση, πριν τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης. Ένας πίνακας με τις ημερομηνίες των μετακυλίσεων και των λήξεων βρίσκεται εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές λόγω είτε χαμηλής ρευστότητας ή απρόβλεπτων αλλαγών από τα χρηματιστήρια. Μια επεξήγηση για τις μετακυλίσεις αναγράφεται εδώ. Κατά τη διάρκεια μετακυλίσεων, οι υπάρχουσες παραγγελίες Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell limit ή/και Buy/Sell stop θα ακυρώνονται 10 λεπτά πριν τη λήξη. Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε νέες θέσεις 15 λεπτά πριν τη λήξη. Μόνο η λειτουργία κλεισίματος θα είναι ενεργή.

Διακανονισμός μερίσματος:

Οι μετοχές και οι δείκτες μετρητών (CFD) αντανακλούν εταιρικά συμβάτα, οπότε θα δικαιούστε πληρωμή μερίσματος, αν έχετε ανοιχτή μακροπρόθεσμη θέση στις εν λόγω μετοχές, ενώ αν ανοίξετε μια βραχυπρόθεσμη θέση, μια αξία ίση με το μέρισμα θα διαγραφεί. Αν ο διακανονισμός του μερίσματος σχετίζεται με τις μετοχές και δείκτες μετρητών με τα οποία πραγματοποιείτε συναλλαγές και ανοίχθηκαν όχι αργότερα από την ημέρα πριν την ημέρα προ μερίσματος, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τον διακανονισμό μερίσματος. Στην περίπτωση συναλλαγών CFD με μεμονωμένες μετοχές, ο διακανονισμός μερίσματος θα χρησιμοποιείται ως εξής:

 • Οι πελάτες που κατέχουν μακροπρόθεσμες θέσεις σε μεμονωμένες μετοχές (CFD) και δείκτες μετρητών θα πιστώνονται με μερίσματα βάσει διακανονισμού προ μερίσματος.

 • Οι πελάτες που κατέχουν βραχυπρόθεσμες θέσεις σε μεμονωμένες μετοχές (CFD) και δείκτες μετρητών θα αφαιρούνται από τα μερίσματα βάσει του διακανονισμού προ μερίσματος.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μερίσματα ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο. Η Εταιρεία ενδέχεται να τερματίσει ή να αλλάξει τον διακανονισμό μερισμάτων, ειδικότερα βάσει αλλαγών στη νομοθεσία, αλλαγών στο ρυθμιστικό σύστημα, ποσοστών φορολόγησης ή απαιτήσεων παρακράτησης φόρου στην αρμόδια διοίκηση φορολογίας.

Τέλος συντήρησης:

Πρόκειται για χρέωση έως 89 EUR (ή το αντίστοιχο στο επιλεγμένο νόμισμα) ή το μικρότερο από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, το οποίο θα χρεωθεί εάν ο Λογαριασμός Συναλλαγών είναι ανενεργός ή αδρανής για 6 μήνες όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών. Το τέλος συντήρησης θα χρεώνεται σε λογαριασμούς που πληρούν τους παραπάνω όρους κάθε τρεις (3) μήνες, ξεκινώντας από τον πρώτο μήνα αδράνειας.

FTT

Όλες οι συναλλαγές σε ιταλικά CFD και ITA40 υπόκεινται σε FTT. Ο φόρος χρεώνεται ως σταθερό τέλος που σχετίζεται με την ονομαστική αξία της συναλλαγής, όπως αναγράφεται παρακάτω.

 • Ποσό έως 2.500 EUR: 0,25 EUR

 • 2.500 – 5.000 EUR: 0,5 EUR

 • 5.000 – 10.000 EUR: 1 EUR

 • 10.000 – 50.000 EUR: 5 EUR

 • 50.000 – 100.000 EUR: 10 EUR

 • 100.000 – 500.000 EUR: 50 EUR

 • 500.000 – 1.000.000: 100 EUR

 • Πάνω από 1.000.000 EUR: 200 EUR

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 

68.98% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Γνωστοποίηση Κινδύνου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 

68.98% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Γνωστοποίηση Κινδύνου