• 12:29:29 GMT+0000
  • October 1, 2020

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Γενικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που σύστησε τις υπηρεσίες μας σε εσάς κάποιος συνεργάτης μας, παρακαλούμε δηλώστε το όνομα ή τον κωδικό του.

2. Περισσότερες προσωπικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρα στην οποία φορολογείστε.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

περισσότερες πληροφορίες

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτία A - Η χώρα/δικαιοδοσία στην οποία φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της

Αιτία B - Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι διαφορετικά αδύναμος να αποκτήσει ΑΦΜ ή αντίστοιχο αριθμό (Εάν επιλέξατε αυτή την αιτία, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ, στον παρακάτω πίνακα)

Αιτία Γ - Δεν απαιτείται ΑΦΜ. (Επιλέξτε αυτή την αιτία μόνο εάν ο τοπικός νόμος της σχετικής δικαιοδοσίας δεν απαιτεί τη συλλογή ΑΦΜ που εκδόθηκε από τοιαύτη δικαιοδοσία)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτία A - Η χώρα/δικαιοδοσία στην οποία φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της

Αιτία B - Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι διαφορετικά αδύναμος να αποκτήσει ΑΦΜ ή αντίστοιχο αριθμό (Εάν επιλέξατε αυτή την αιτία, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ, στον παρακάτω πίνακα)

Αιτία Γ - Δεν απαιτείται ΑΦΜ. (Επιλέξτε αυτή την αιτία μόνο εάν ο τοπικός νόμος της σχετικής δικαιοδοσίας δεν απαιτεί τη συλλογή ΑΦΜ που εκδόθηκε από τοιαύτη δικαιοδοσία)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτία A - Η χώρα/δικαιοδοσία στην οποία φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της

Αιτία B - Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι διαφορετικά αδύναμος να αποκτήσει ΑΦΜ ή αντίστοιχο αριθμό (Εάν επιλέξατε αυτή την αιτία, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ, στον παρακάτω πίνακα)

Αιτία Γ - Δεν απαιτείται ΑΦΜ. (Επιλέξτε αυτή την αιτία μόνο εάν ο τοπικός νόμος της σχετικής δικαιοδοσίας δεν απαιτεί τη συλλογή ΑΦΜ που εκδόθηκε από τοιαύτη δικαιοδοσία)

3. Οικονομικά στοιχεία

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η καθαρή αξία καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των οφειλών του πελάτη. Αυτή η τιμή αναφέρεται στην οικονομική θέση και συγκεκριμένα στο χρηματικό ποσό το οποίο μένει στο εν λόγω άτομο μετά την πληρωμή όλων των δαπανών. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αυτή η τιμή εκφράζει την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων έναντι όλων των οφειλών ως οικονομική δήλωση.

Τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων περιλαμβάνουν συνήθως μετρητά ή ισότιμά τους, όπως ακίνητα (κατοικίες ή αυτοκίνητα), επενδυτικοί λογαριασμοί, οποιαδήποτε πολύτιμα αγαθά (όπως κοσμήματα ή αντίκες), σε περίπτωση εταιρειών εννοούμε π.χ. ακίνητα, απόθεμα, υλικά, εργοστάσια, εξοπλισμό, μηχανήματα ή κτήρια.

Οι οφειλές είναι τα χρήματα που οφείλονται σε άλλους, όπως λογαριασμοί πιστωτικών καρτών, οφειλές προς τράπεζες, ομόλογα, γραμμάτια, υποθήκες, εκκρεμείς πληρωμές σε προμηθευτές ή πίστωση σε τράπεζα κ.λπ.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κύρια πηγή εισοδήματος ή περιουσία, σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα του πελάτη.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προσωπκές επενδύσεις αποτελούν επενδύσεις χαμηλού κινδύνου οι οποίες αποφέρουν χαμηλότερα κέρδη, π.χ. εύρους 4 έως 12% ετησίως

Οι κερδοσκοπικές επενδύσεις αποτελούν επενδύσεις με σημαντικό κίνδυνο, οι οποίες αποφέρουν σημαντικό κέρδος, π.χ. πάνω από 20% ετησίως

Αντασφάλιση αποφάσεων επένδυσης για τον περιορισμό του κινδύνου κατοχής ενός συγκεκριμένου οικονομικού μέσου, επενδύοντας σε δυο οικονομικά μέσα, των οποίων η ανάπτυξη αγοράς είναι αντιπραγματική, π.χ. δικαιώματα και μελλοντικές συμβάσεις.

Επένδυση διατήρησης κεφαλαίου, όπου δεν θέλετε να ριψοκινδυνεύσετε την απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναμενόμενο ποσό χρημάτων που θα επενδύεται σε ετήσια βάση.

4. Αξιολόγηση καταλληλότητας

0%Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!ΑΡΝΗΣΗ: Λυπούμαστε, αλλά οι απαντήσεις που δώσατε υποδεικνύουν ότι το προφίλ σας δεν ταιριάζει με τον κίνδυνο που ενέχουν τα προϊόντα μόχλευσης και οι φυσικές μετοχές. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιο τους. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να ανοίξετε έναν ζωντανό λογαριασμό.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Με βάση τις απαντήσεις που δώσατε, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν διαθέτετε αυτήν τη στιγμή την απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο που συνεπάγονται από τα προϊόντα μόχλευσης. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα, ευμετάβλητα και οι Πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το κεφάλαιό τους. Σας ενθαρρύνουμε να αποκτήσετε καλύτερη γνώση σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και να εξοικειωθείτε με τον λογαριασμό επίδειξης που διατίθεται στην εμπορική μας πλατφόρμα για να αναπτύξετε περαιτέρω την κατανόησή σας για τα προϊόντα που προσφέρουμε. Αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να ανταλλάξω CFDs χωρίς να αναπτύξω τις γνώσεις μου και την εξάσκησή μου στα προϊόντα χρηματοοικονομικής μόχλευσης. (που ακολουθείται από το κουτί τσεκαρίσματος).

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ TG): Με βάση τις απαντήσεις που δώσατε, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν διαθέτετε σήμερα την απαραίτητη πείρα και γνώσεις για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο που ενέχουν τα προϊόντα μόχλευσης / τα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα και οι Πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιό τους. Σας ενθαρρύνουμε να αποκτήσετε καλύτερη εμπειρία σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης / χρηματοοικονομικά μέσα και να εξοικειωθείτε με τον λογαριασμό επίδειξης που διατίθεται στην εμπορική μας πλατφόρμα για να αναπτύξετε περαιτέρω την κατανόησή σας για τα προϊόντα που προσφέρουμε.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Με βάση τις απαντήσεις που δώσατε, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ενδέχεται να μην διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσετε τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρει η εταιρεία μας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να αναπτύξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Με βάση τις απαντήσεις που μας δώσατε, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το προφίλ σας δεν ταιριάζει με την επικίνδυνη φύση των χρηματοοικονομικών μέσων που προσφέρει η εταιρεία μας. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα και οι Πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιό τους. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να διαπραγματευτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Σας υπενθυμίζουμε ότι τα πολύπλοκα προϊόντα μόχλευσης που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα και οι Πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιό τους. 

5. Συμμόρφωση

0%

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.
?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο όρος "Πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο" περιλαμβάνει τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί διακεκριμένα δημόσια καθήκοντα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα ή γνωστούς συνεργάτες των εν λόγω προσώπων:

i. επικεφαλείς κρατών, επικεφαλείς κυβερνήσεων, υπουργοί και υφυπουργοί,
ii. μέλη του κοινοβουλίου,
iii. μέλη ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων, ή άλλων επίσημων δικαστικών σωμάτων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
iv. μέλη ελεγκτικών συνεδρίων ή συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,
v. πρεσβευτές, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στις ένοπλες δυνάμεις,
vi. μέλη διοικητικών, διευθυντικών ή επιβλεπόντων σωμάτων κρατικών επιχειρήσεων.

Ο όρος "Άμεσα συγγενικά πρόσωπα" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

vii. συζύγους ή άτομα με τα οποίουν συζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο,
viii. τα παιδιά και τους συζύγους τους ή τα άτομα με τα οποία συζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο,
ix. τους γονείς.

Ο όρος "Γνωστοί συνεργάτες" περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

x. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι κοινός δικαιούχος νομικών οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων ή έχει οποιαδήποτε άλλη στενή επαγγελματική σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (i) έως (vi),
xi. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι αποκλειστικός δικαιούχος μια νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος, στο οποίο έχει ανατεθεί το de facto όφελος του ατόμου το οποίο αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (i) έως (vi).

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 58.04% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 58.04% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.