• 09:33:59 GMT+0000
  • January 22, 2020

Οι συναλλαγές είναι επισφαλείς και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Γενικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που σύστησε τις υπηρεσίες μας σε εσάς κάποιος συνεργάτης μας, παρακαλούμε δηλώστε το όνομα ή τον κωδικό του.

2. Περισσότερες προσωπικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρα στην οποία φορολογείστε.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

περισσότερες πληροφορίες

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Οικονομικά στοιχεία

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η καθαρή αξία καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των οφειλών του πελάτη. Αυτή η τιμή αναφέρεται στην οικονομική θέση και συγκεκριμένα στο χρηματικό ποσό το οποίο μένει στο εν λόγω άτομο μετά την πληρωμή όλων των δαπανών. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αυτή η τιμή εκφράζει την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων έναντι όλων των οφειλών ως οικονομική δήλωση.

Τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων περιλαμβάνουν συνήθως μετρητά ή ισότιμά τους, όπως ακίνητα (κατοικίες ή αυτοκίνητα), επενδυτικοί λογαριασμοί, οποιαδήποτε πολύτιμα αγαθά (όπως κοσμήματα ή αντίκες), σε περίπτωση εταιρειών εννοούμε π.χ. ακίνητα, απόθεμα, υλικά, εργοστάσια, εξοπλισμό, μηχανήματα ή κτήρια.

Οι οφειλές είναι τα χρήματα που οφείλονται σε άλλους, όπως λογαριασμοί πιστωτικών καρτών, οφειλές προς τράπεζες, ομόλογα, γραμμάτια, υποθήκες, εκκρεμείς πληρωμές σε προμηθευτές ή πίστωση σε τράπεζα κ.λπ.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κύρια πηγή εισοδήματος ή περιουσία, σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα του πελάτη.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναμενόμενο ποσό χρημάτων που θα επενδύεται σε ετήσια βάση.

4. Αξιολόγηση καταλληλότητας

0%


Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Η απαντήσεις που δώσατε υποδεικνύουν ότι επί του παρόντος δεν έχετε την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους που ενέχουν τα προϊόντα μόχλευσης. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επισφαλή και ρευστά. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδεδυμένο κεφάλαιό τους. Μετά λύπης σας πληροφορούμε ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε με την αίτησή σας αυτή τη στιγμή. Σας συμβουλεύουμε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης πριν υποβάλετε αίτηση. Προκειμένου να αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπειρία, σας συμβουλεύουμε να ανοίξετε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό που θα βοηθήσει στην ανάπτυξή σας. Σημειώστε ότι βάσει της τρέχουσας αξιολόγησής μας, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για τις επόμενες 30 ημέρες.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός πως, βάσει των πληροφοριών που μας παρείχατε, δεν φαίνεται να κατέχετε την κατάλληλη εμπειρία/γνώση, όπως αυτές προκύπτουν από τον νόμο, για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στις επενδυτικές υπηρεσίες (π.χ. χρηματομεσιτιικές υπηρεσίες) και οικονομικά μέσα που προσφέρουμε (π.χ. Μετοχές, OTC οικονομικά μέσα όπως CFD, Forex, Αγαθά, Δείκτες), που ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Υπό αυτή την έννοια, δεν θεωρούμε πως αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες/οικονομικά μέσα είναι κατάλληλα για εσάς.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με μετοχές ή/και OTC οικονομικά μέσα, όπως CFD, Forex, Αγαθά, Δείκτες με την εταιρεία μας, ακόμη κι αν η εταιρεία σας έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα οικονομικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για εσάς, μπορείτε ακόμη να προχωρήσετε και να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε αυτά τα οικονομικά μέσα.

Η εταιρεία εκλαμβάνει πως επιλέγοντας το ακόλουθο κουμπί "[Αποδοχη]", αναγνωρίζετε και αποδέχεστε πως οι προβλεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες (π.χ. χρηματομεσιτικές υπηρεσίες) και οικονομικά μέσα τα οποία προσφέρει η εταιρεία (π.χ. Μετοχές, OTC οικονομικά μέσα όπως CFD, Forex, Αγαθά, Δείκτες), δεν είναι κατάλληλες για εσάς, αλλά εξακολουθείτε να επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε οικονομικά μέσα με την εταιρεία.

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την ανεπάρκεια των επενδυτικών υπηρεσιών και οικονομικών μέσων και κατανοώ τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις συναλλαγές, ωστόσο επιθυμώ να πραγματοποιήσω συναλλαγές σε οικονομικά μέσα.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που δώσατε δείχνουν ότι επί του παρόντος δεν διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο που ενέχουν τα προϊόντα μόχλευσης. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιο τους. Αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω συναλλαγές χωρίς να αναπτύξω τις γνώσεις μου σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης.

5. Συμμόρφωση

0%

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.
?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο όρος "Πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο" περιλαμβάνει τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί διακεκριμένα δημόσια καθήκοντα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα ή γνωστούς συνεργάτες των εν λόγω προσώπων:

i. επικεφαλείς κρατών, επικεφαλείς κυβερνήσεων, υπουργοί και υφυπουργοί,
ii. μέλη του κοινοβουλίου,
iii. μέλη ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων, ή άλλων επίσημων δικαστικών σωμάτων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
iv. μέλη ελεγκτικών συνεδρίων ή συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,
v. πρεσβευτές, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στις ένοπλες δυνάμεις,
vi. μέλη διοικητικών, διευθυντικών ή επιβλεπόντων σωμάτων κρατικών επιχειρήσεων.

Ο όρος "Άμεσα συγγενικά πρόσωπα" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

vii. συζύγους ή άτομα με τα οποίουν συζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο,
viii. τα παιδιά και τους συζύγους τους ή τα άτομα με τα οποία συζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο,
ix. τους γονείς.

Ο όρος "Γνωστοί συνεργάτες" περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

x. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι κοινός δικαιούχος νομικών οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων ή έχει οποιαδήποτε άλλη στενή επαγγελματική σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (i) έως (vi),
xi. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι αποκλειστικός δικαιούχος μια νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος, στο οποίο έχει ανατεθεί το de facto όφελος του ατόμου το οποίο αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (i) έως (vi).