• 01:25:19 UTC
  • 20 January, 2021

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

KREDITNÍ KARTA

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, požadujeme od našich klientů kopii jejich kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

  • Jméno držitele

  • První 4 číslice a poslední 4 číslice kreditní karty

  • Datum vypršení (stále platné)

  • Podpis držitele (začerněte CVV2 kód).

Klienti, kteří jsou hodně aktivní s jejich kreditní kartou (účtem) budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits – Prohlášení vkladů).

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. 76.44% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozornění o riziku

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. 76.44% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozornění o riziku