• 14:49:36 UTC
 • 15 May, 2021

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

FIREMNÍ ÚČET

V případě, ve kterém klient projeví zájem o možnosti zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, klient musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti(Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):

 • Registrační číslo společnosti;

 • Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);

 • Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od sídla;

 • Ředitelé, manažeři či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;

 • Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;

 • Rozhodnutí společnosti otevřít účet;

 • Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;

 • Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.

 Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.

DOKLADY, KTERÉ MÁTE PROKÁZAT:

 • Výpis z obchodního rejstříku;

 • Zakladatelská smlouva;

 • Stanovy;

 • Společenská smlouva;

 • Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);

 • Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty:

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika