• 10:30:30 GMT+0000
 • 29 října, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

OSOBNÍ ÚČET

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTŮ

Před aktivací jakéhokoliv klientského účtu je nutné, aby nám klienti zaslali dokumenty v souladu s politikou společnosti o ověření totožnosti a pobytu našich klientů.


POI – OVĚŘENÍ KLIENTŮ

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů:

 • Pas – obě strany s fotografií (dobrá viditelnost MRZ linek);
 • Občanský průkaz – obě strany (dobrá viditelnost MRZ linek);
 • Řidičský průkaz – obě strany.

Ujistěte se prosím, že Vámi poskytnutý dokument obsahuje čitelné následující údaje:

 • Celé jméno,
 • Datum narození,
 • Datum vypršení musí platit,
 • rodné číslo,
 • podpis,
 • státní příslušnost,
 • vydávající orgán,
 • datum platnosti (nemá-li dokument datum platnosti, pak alespoň datum jeho vydání),
 • strojově čitelný kód (obsahuje-li jej dokument).

* Adresa na identifikačních dokumentech nemusí být shodná s tou, kterou klient zadá při registraci


POR – OVĚŘENÍ KLIENTOVA BYDLIŠTĚ

Ověření bydliště má za úkol získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, ale které se nemusí shodovat s trvalou adresou klienta. To je důvod, proč je potřeba prokázat účet za energie (například za elektřinu), protože předpokládáme, že místo kde klient platí elektřinu je místo, kde se skutečně zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z těchto dokladů:

 • Účet nebo faktura za veřejné služby: elektřina, plyn, voda, odpad;
 • Faktura za internet;
 • Faktura za pevnou linku;
 • Výpis (bankovního účtu nebo kreditní karty);
 • Smlouva o nájmu nebo účet za pronájem;
 • Vládní potvrzení o trvalém pobytu;
 • Hypotéka;
 • Oficiální dopis (policie, velvyslanectví, obce, daňový doklad, volební certifikát, doklad o sociálním pojištění).

Kopie musí obsahovat:

 • Celé jméno
 • Adresu
 • Datum (doklad nesmí být starší než 6 měsíců).

NÍŽE ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY

 • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidel, atd.);
 • Faktura za mobilní služby (faktura za pevnou linku akceptujeme);
 • Ručně psané dokumenty.
Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění o riziku
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.