• 11:26:43 UTC
  • Říjen 23, 2019

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

KREDITNÍ KARTA

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, požadujeme od našich klientů kopii jejich kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

  • Jméno držitele
  • První 4 číslice a poslední 4 číslice kreditní karty
  • Datum vypršení (stále platné)
  • Podpis držitele (začerněte CVV2 kód).

Klienti, kteří jsou hodně aktivní s jejich kreditní kartou (účtem) budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits – Prohlášení vkladů).