• 09:32:23 GMT+0000
  • 22 ledna, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

JINÉ DOKUMENTY

V případě, že klient žije s rodinou a nemůže poslat doklad o pobytu s jeho vlastním jménem, ho budeme žádat o zaslání následujících dokumentů od rodinného příslušníka (matka, otec, manželka a manžel):

  • POI;
  • POR;
  • v případě, že se jedná o matku/otce, budeme požadovat klientův rodný list;
  • v případě, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovat oddací list.

V případě, že klient nepoužije svou kartu/účet při převodu finančních prostředků, ale poslal peníze z účtu matky/otce/manželky/manžele, požádáme klienta, aby zaslal tyto dokumenty týkající se dané osoby:

  • POI;
  • POR;
  • v případě, že se jedná o matku/otce, budeme požadovat klientův rodný list;
  • v případě, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovat oddací list
  • výpis z účtu rodinného příslušníka.