• 11:56:45 GMT+0000
 • 19 ledna, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

FIREMNÍ ÚČET

V případě, ve kterém klient projeví zájem o možnosti zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, klient musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti (Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):

 • Registrační číslo společnosti;
 • Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);
 • Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od sídla;
 • Ředitelé, manažeři či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;
 • Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;
 • Rozhodnutí společnosti otevřít účet;
 • Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodo vaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;
 • Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.

 Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.


DOKLADY, KTERÉ MÁTE PROKÁZAT:

 • Výpis z obchodního rejstříku;
 • Zakladatelská smlouva;
 • Stanovy;
 • Společenská smlouva;
 • Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);
 • Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty:

 • Kopie smlouvy o zastupování (dohoda o důvěře);
 • POI a POR následující osoby:
  • Zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu;
  • Skutečného vlastníka;
  • Zástupce vlastníků.