• 11:50:00 GMT+0000
 • 1 října, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

FIREMNÍ ÚČET

V případě, ve kterém klient projeví zájem o možnosti zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, klient musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti(Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):

 • Registrační číslo společnosti;
 • Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);
 • Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od sídla;
 • Ředitelé, manažeři či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;
 • Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;
 • Rozhodnutí společnosti otevřít účet;
 • Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;
 • Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.

 Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.


DOKLADY, KTERÉ MÁTE PROKÁZAT:

 • Výpis z obchodního rejstříku;
 • Zakladatelská smlouva;
 • Stanovy;
 • Společenská smlouva;
 • Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);
 • Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty:

 • Kopie smlouvy o zastupování (dohoda o důvěře);
 • POI a POR následující osoby:
  • Zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu;
  • Skutečného vlastníka;
  • Zástupce vlastníků.
Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění o riziku
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.