• 14:24:07 GMT+0000
 • 29 září, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

Licence a regulace

PT. PROFITFXLEVEL je registrovaná značka firmy BCM Begin Capital Markets CY Ltd (dříve OX Capital Markets Ltd), která je licencována a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) na základě licence č. 274/15

Jsme licencovaným subjektem k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k jednomu z více finančních instrumentů, které jsou uvedeny v části I, části II a v části III první přílohy zákona č. 87(I)/2017 o poskytování investičních služeb, provádění investičních činností, činnost regulovaného trhu.

RTS 28 and Executive Quality Summary statement for the year 2018

Investiční služby:

 1. Přijímání a předávání pokynů ve vztahu k jednomu nebo více finančním prostředkům
 2. Provedení pokynů jménem klientů

Pomocné služby:

 1. Uchovávání a správa finančních prostředků na účet klientů včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zabezpečení
 2. Poskytnutí úvěrů nebo půjček investorovi, aby mu bylo umožněno uskutečnit transakci v jednom nebo více finančních nástrojích, pokud je společnost, která poskytla úvěr nebo půjčku, zapojena do transakce

Finanční nástroje:

 1. Převoditelné cenné papíry
 2. Instrumenty peněžního trhu
 3. Podíly v podnicích kolektivního investování
 4. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o forwardové sazbě a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finančních opatření, které se mohou vyrovnat fyzicky nebo v hotovosti
 5. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o forwardové sazbě a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vyrovnané v hotovosti, nebo mohou být vyrovnané v hotovosti na základě volby jedné ze stran (jinak než z důvodu selhání nebo jiného ukončení smlouvy)
 6. Opce, termínované obchody, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo v MTF
 7. Opce, termínované obchody, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat jinak než je uvedeno v bodě 6 části III, které nejsou určeny pro komerční účely a které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, zda jsou mimo jiné zúčtované a vyrovnané prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo podléhají pravidelným požadavkům na dodatečné vyrovnání
 8. Derivátové nástroje pro přenos rizika
 9. Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD)
 10. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o termínovaných úrokových sazbách a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb za přepravu, povolenek nebo míry inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které mohou být vyrovnané v hotovosti na základě volby (jinak než z důvodu neplnění nebo jiné události ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření, která nejsou v této části uvedeno jinak, a které mají charakteristiky jiných derivátů s ohledem na to, zda se mimo jiné obchoduje na regulovaném trhu nebo v MTF, se vypořádávají a vyrovnávají prostřednictvím uznaných zúčtovacích středisek nebo podléhají pravidelným požadavkům na dodatečné vyrovnání

Mezinárodní notifikace

Země Regulátor
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)
Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění o riziku
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.