• 11:59:24 GMT+0000
  • 19 ledna, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1.Osobní údaje

0%

?
Informácie

V případě, že Vám naše služby představil náš smluvní partner, prosím uveďte jeho název, nebo jeho smluvní kód.

2. Další osobní údaje

0%

?
Informácie

Země, kde budete platit daň z příjmu.

?
Informácie

Daňové identifikační číslo (DIČ).

více informací

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
Informácie

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Finanční informace

0%

?
Informácie

Čisté jmění je definováno jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tato hodnota se vztahuje na ekonomické postavení a zejména množství peněz, které zákazníkovi zbude po všech odečtech. V případě právnických osob, tato hodnota reprezentuje hodnotu všech aktiv oproti hodnotě všech pasiv.

Aktiva jednotlivců jsou typicky brána včetně hotovosti nebo ekvivalentu, jako například domy nebo auta, investiční účty, jakékoliv cennosti, jako šperky nebo starožitnosti. V případě společností, máme na mysli např. majetek, inventář, materiály, zařízení, vybavení, stroje nebo budovy.

Pasiva jsou peníze dlužené někomu jinému, jako například dluhy na kreditní kartě nebo bankovní dluhy, bondy, směnky, hypotéky, nedoplatky dlužené dodavateli nebo úvěrové linie v bankách atd

?
Informácie

Hlavní zdroj příjmu, který se týká klientovy hlavní aktivity.

?
Informácie

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
Informácie

Očekávaná finanční částka, která bude ročně investována.

4. Hodnocení vhodnosti

0%


Upozornění na rizika

Vážený kliente,Odpovědi, které jste nám poskytnul naznačují, že v současné době nemáte potřebné zkušenosti a znalosti k tomu, abyste pochopil komplikovanost a rizika spojené s pákovým efektem. Námi nabízené produkty jsou velmi riskantní a nestálé. Klienti mohou ztratit veškerý svůj vložený kapitál. S politováním Vás musíme informovat, že Vaši registraci aktuálně bohužel nemůžeme dokončit. Doporučujeme Vám, abyste před registrací získali lepší znalosti o pákovém efektu. Abyste získali více zkušeností, doporučujeme Vám otevřít si Demo účet, ve kterém zlepšíte své znalosti. Berte prosím na vědomí, že vzhledem k našemu současnému vyhodnocení nebudete moci během příštích 30 dnů znovu zažádat o registraci.

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Chtěli bychom vás varovat a upozornit, že na základě informací, které jste nám poskytl/a zřejmě nemáte potřebné znalosti, jak vyplývá ze zákona, k obchodování s investičními službami (t.j. makléřské služby) a finančními nástroji, které nabízíme (tj. Akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy)a nesou velkou míru rizika. V tomto ohledu nepovažujeme pro váš tyto investiční služby / finanční nástroje za vhodné.

Pokud i přes varování naší společnosti, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou vhodné, chcete obchodovat prostřednictvím naší společnosti s OTC finančními nástroji (jako jsou akcie, Forex, komodity nebo indexy), můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat.

Naše společnost předpokládá, že výběrem tlačítka „[Přijmout]“ potvrzujete a souhlasíte s tím, že investiční služby (tj. makléřské služby) a finanční nástroje, které společnost nabízí (tj. akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy) pro Vás nejsou vhodné, i přesto ale chcete pokračovat v obchodování s finančními nástroji naší společnosti.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že jsou pro mě investiční služby a finanční nástroje nevhodné, rozumím rizikům, a přesto chci pokračovat v obchodování s finančními nástroji.

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Odpovědi, které jste poskytl/a, naznačují, že v současné době nemáte potřebné znalosti k tomu, abyste pochopil/a složitosti a rizika spojená s produkty s pákovým efektem. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestálé. Klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. Tímto potvrzuji, že nebudu moci obchodovat bez rozšíření svých znalostí o pákových produktech.

5. Compliance

0%

Zde můžete přetáhnout soubory.

Click me to remove the file.

Zde můžete přetáhnout soubory.

Click me to remove the file.
?
Informácie

'Politicky exponovaná osoba' zahrnuje následující fyzické osoby, které zastávají nebo zastávali významné veřejné funkce v Kyperské republice nebo jiné zemi a jejich přímé rodinné příslušníky nebo osoby známé jako blízké osoby této osoby:
i. hlav států, předsedů vlád, ministrů, náměstků ministrů a státních tajemníků,
ii. členů parlamentu,
iii. členů nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo dalších nejvyšších justičních orgánů, proti jejichž rozhodnutí nelze s výhradou výjimečných okolností podat opravný prostředek,
iv. členů účetních dvorů nebo rad centrálních bank,
v. velvyslanců, chargés d'affaires a vysokých důstojníků ozbrojených sil,
vi. členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů podniků ve vlastnictví státu.

„Přímí rodinní příslušníci“ zahrnují následující osoby:
vii. manžel/manželka nebo osoba, která s politicky exponovanou osobou žije ve společné domácnosti alespoň jeden rok,
viii. děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž žijí v jedné domácnosti alespoň jeden rok,
ix. rodiče.
„Osoby známé jako blízké osoby“ jsou:
x. fyzická osoba, o níž je známo, že je skutečným spolumajitelem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s osobou spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi),
xi. fyzická osoba, která je jediným skutečným majitelem právnické osoby nebo právního uspořádání, o kterých je známo, že ve skutečnosti byly vytvořeny ve prospěch osoby spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi).