• 02:22:39 GMT+0000
  • 28 září, 2020

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavená riziku

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1.Osobní údaje

0%

?
Informace

V případě, že Vám naše služby představil náš smluvní partner, prosím uveďte jeho název, nebo jeho smluvní kód.

2. Další osobní údaje

0%

?
Informace

Země, kde budete platit daň z příjmu.

?
Informace

Daňové identifikační číslo (DIČ).

více informací

?
Informace

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

?
Informace

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

?
Informace

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

3. Finanční informace

0%

?
Informace

Čisté jmění je definováno jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tato hodnota se vztahuje na ekonomické postavení a zejména množství peněz, které zákazníkovi zbude po všech odečtech. V případě právnických osob, tato hodnota reprezentuje hodnotu všech aktiv oproti hodnotě všech pasiv.

Aktiva jednotlivců jsou typicky brána včetně hotovosti nebo ekvivalentu, jako například domy nebo auta, investiční účty, jakékoliv cennosti, jako šperky nebo starožitnosti. V případě společností, máme na mysli např. majetek, inventář, materiály, zařízení, vybavení, stroje nebo budovy.

Pasiva jsou peníze dlužené někomu jinému, jako například dluhy na kreditní kartě nebo bankovní dluhy, bondy, směnky, hypotéky, nedoplatky dlužené dodavateli nebo úvěrové linie v bankách atd

?
Informace

Hlavní zdroj příjmu, který se týká klientovy hlavní aktivity.

?
Informace

Osobní investice zahrnují menší riziko, ale zároveň vynášejí méně, zhruba 4-12% p.a.

Spekulativní investování zahrnuje velké riziko, ale může znamenat vysoký zisk- až 20% p.a.

Hedging je investiční rozhodnutí ke zmírnění rizika investicemi do dvou finančních nástrojů, jejichž tržní vývoj jde proti sobě, například opce a futures.

Ochrana kapitálu představuje investici s nízkým rizikem ztráty investičního kapitálu

?
Informace

Očekávaná finanční částka, která bude ročně investována.

4. Hodnocení vhodnosti

0%Upozornění na rizika

Vážený kliente,ZAMÍTNUTÍ: Je nám líto, ale odpovědi, které jste uvedl/a, naznačují, že Váš profil neodpovídá riziku spojenému s pákovými produkty a fyzickými akciemi. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestálé. Klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. V tuto chvíli Vám nemůžeme umožnit otevření obchodního účtu.

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Na základě odpovědí, které jste nám poskytl/a, nemáte v současné době potřebné zkušenosti a znalosti k tomu, abyste pochopili složitost a riziko spojené s pákovými produkty. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní, nestabilní a klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. Doporučujeme Vám získat lepší znalosti o finančních produktech a seznámit se s demo účtem, který je k dispozici na naší obchodní platformě, aby se dálo rozvíjelo Vaše porozumění nabízeným produktům. Tímto potvrzuji, že nebudu moci obchodovat s CFD bez rozvoje svých znalostí a zkušeností s produkty finanční páky. (následuje zaškrtávací políčko)

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Na základě odpovědí, které jste nám poskytl/a, bylo dospěno k závěru, že v současné době nemáte potřebné zkušenosti a znalosti k tomu, abyste porozuměli složitosti a rizikům spojeným s pákovými produkty/finančními nástroji. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní, nestálé a klienti mohou ztratit veškerý investovaná kapitál. Doporučujeme Vám získat lepší zkušenosti s pákovými produkty/finančními nástroji a seznámit se s demo účtem, který je dostupný na naší obchodní platformě, aby se dále rozvíjelo Vaše porozumění nabízeným produktům. Tímto potvrzuji, že nebudu moci obchodovat bez rozvoje svých znalostí o pákových produktech a finančních nástrojích bez získání více zkušeností. (následuje zaškrtávací políčko)

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Na základě odpovědí, které jste nám poskytl/a, bylo dospěno k závěru, že v současné době možná nemáte potřebné znalosti k tomu, abyste porozuměli finančním nástrojům nabízeným naší společností. Nebudete mít povoleno obchodovat bez rozvoje svých znalostí o finančních produktech. Pro více informací kontaktujte nás tým zákaznické podpory.

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Na základě odpovědí, která jste nám poskytl/a, bylo dospěno k závěru, že Váš profil neodpovídá rizikové povaze finančních nástrojů nabízených naší společností. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestálé a klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. V tuto chvíli Vám nemůžeme dovolit obchodovat. Pro více informací kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Upozornění na rizika

Vážený kliente,Připomínáme, že nabízené komplexní produkty s pákovým efektem jsou velmi riskantní a nestálé a klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál.

5. Compliance

0%

Zde můžete přetáhnout soubory.

Click me to remove the file.

Zde můžete přetáhnout soubory.

Click me to remove the file.
?
Informace

'Politicky exponovaná osoba' zahrnuje následující fyzické osoby, které zastávají nebo zastávali významné veřejné funkce v Kyperské republice nebo jiné zemi a jejich přímé rodinné příslušníky nebo osoby známé jako blízké osoby této osoby:
i. hlav států, předsedů vlád, ministrů, náměstků ministrů a státních tajemníků,
ii. členů parlamentu,
iii. členů nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo dalších nejvyšších justičních orgánů, proti jejichž rozhodnutí nelze s výhradou výjimečných okolností podat opravný prostředek,
iv. členů účetních dvorů nebo rad centrálních bank,
v. velvyslanců, chargés d'affaires a vysokých důstojníků ozbrojených sil,
vi. členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů podniků ve vlastnictví státu.

„Přímí rodinní příslušníci“ zahrnují následující osoby:
vii. manžel/manželka nebo osoba, která s politicky exponovanou osobou žije ve společné domácnosti alespoň jeden rok,
viii. děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž žijí v jedné domácnosti alespoň jeden rok,
ix. rodiče.
„Osoby známé jako blízké osoby“ jsou:
x. fyzická osoba, o níž je známo, že je skutečným spolumajitelem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s osobou spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi),
xi. fyzická osoba, která je jediným skutečným majitelem právnické osoby nebo právního uspořádání, o kterých je známo, že ve skutečnosti byly vytvořeny ve prospěch osoby spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi).

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění o riziku
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 58.04% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.