🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Nejnovější analýzy

Diskuse kolem elektromobility neutichá

Diskuse kolem elektromobility neutichá

Trend elektrických vozidel rezonuje v plánech společností a zemí čím dál tím víc. Státy poskytují různé stimuly a investují miliardy do rozvoje budování nabíjecích stanic. Rozvoj elektromobility a ceny EV souvisí i s poptávkou po komoditách potřebných na výrobu baterií. Které faktory budou nejvýznamnější ovlivňovat růst elektromobility a EV akciové tituly nejbližší roky?

Cena klíčových komodit

Trhy s komoditami jako lithium, kobalt a měď výrazně narostly za poslední období díky poptávce po elektromobilech. Avšak tyto kovy jsou omezené a používají se při výrobě baterií do elektrických automobilů, proto začalo docházet ke zvyšování cen a omezování dodávek. Palivové články, které jsou potřebné v některých EV, používají finančně náročné množství platiny a palladia. Podle sdružení Copper Development Association baterie EV obsahují až 183 liber mědi.

Pobídky na koupi EV a investice do budování infrastruktury stanic

Vysoká cena je stále významná v případě koupě elektromobilu. Finanční pobídky pomohly celosvětově zvýšit prodej těchto vozidel. Právě společnost Tesla je v posledních letech nejdiskutovanějším výrobcem EV a hodnota akcií značně narostla. *

PL graf

Výkon společnosti Tesla za posledních 5 let. (Zdroj: www.investing.com) *

Motivovat ke koupi „zeleného vozidla“ se snaží několik zemí. Novinkou překvapil například i Nový Zéland, který nabízí slevy v hotovosti při přechodu z klasického auta na elektromobil. Severská země, Norsko, chce vyrovnat rozdíly mezi cenami daňovými bonusy.

V EU souvisí s rozvojem infrastruktury Evropská ekologická dohoda, která se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů z dopravy do roku 2050 o 90 % ve srovnání s rokem 1990. Přechod na alternativní paliva, hlavně na elektrickou energii pro osobní vozidla má pomoci dosáhnout tento ambiciózní cíl. EU si stanovila vybudovat do konce roku 2025 vysoký počet nabíjecích stanic, a to až 1 milion. Rozvoj infrastruktury elektromobility je faktor, bez kterého EV nedokáží v realitě fungovat.

Rusko má také nejnovější vyšší cíle v oblasti budování a podpory nabíjecí infrastruktury. Země plánuje instalaci 11 000 nabíjecích stanic pro EV do roku 2024 a 50 000 do roku 2030. Tato investice by se měla vyšplhat do roku 2030 na 10 miliard dolarů.

V USA by měly být investice ve výši 7,5 miliardy dolarů na síť nabíjecí infrastruktury EV, a pobídky na nákup elektromobilů by mohly být až 100 miliard dolarů. Britové nabízejí slevu 3 480 dolarů na nákup nového EV do hodnoty 48 670 dolarů. Takto bychom mohli pokračovat dál a jednoznačně tím potvrdili, že elektromobilita poroste na síle i následující roky. Jakým tempem je sporné, ale připravované regulace a finanční pobídky začínají být vnímány jako standard.

 

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Další analýzy

Profilová fotografie :jméno

Hlavní analytička ProfitLevel

Lucia Žárska

Je spoluzakladatelkou webu Mafinn, kde se po obsahové stránce věnovala edukaci laického publika v oblasti různých druhů investic. Jak sama říká, investování může být jasné, srozumitelné a dostupné pro každého, stačí vědět jak na to. I proto se rozhodla v oblasti finančních trhů směřovat svou další kariéru. Na pozici hlavní analytičky brokerské společnosti ProfitLevel se věnuje tomuto tématu podrobněji. Zároveň pokračuje v psaní odborných textů o kapitálových trzích do médií a na blogy.

Všechny analýzy Moje příspěvky Příspěvky společnosti

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77.25% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika