🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Licence a regulace

Licence a regulace

CYSEC

Kyperská komise pro cenné papíry a burzu

PT. PROFITFXLEVEL (dále jen ProfitLevel) je registrovaná značka firmy BCM Begin Capital Markets CY Ltd a která je regulována Kyperskou  komisí pro burzy a cenné papíry, na základě licence č. 274/15. 

Jsme licencovaným subjektem k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k jednomu z více finančních instrumentů, které jsou uvedeny v části I, části II a v části III první přílohy zákona č. 87(I)/2017 o poskytování investičních služeb, provádění investičních činností, činnost regulovaného trhu.

Profitlevel | Licence a regulace

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými zástupci

Lokální regulátoři

Země Regulační orgán
Italy
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia
Finanstilsynet
Poland
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden
Finansinspektionen (FI)
Austria
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia
Finantsinspektsioon (FSA)
Finland
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland
Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland
Central Bank of Ireland
Romania
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Lithuania
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom
Financial Conduct Authority (FCA)

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Pročtěte si prosím Upozorňení na rizika

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.